Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1999-2000 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Les Comunitats d'Aprenentatge a la Zona Escolar Rural El Moianès
Autoria: Montserrat Castanys Jarque
Modalitat: B3: mitja jornada durant un curs escolar
Característiques: El treball consta d'un volum de 40 pàgines amb el desenvolupament de l'experiència, més un recull de documents agrupats en catorze annexos que amplien i donen més detalls sobre el projecte descrit.
Orientació del treball: Es tracta de relacionar la teoria amb la pràctica. És el treball descriptiu d'una realitat concreta -la ZER El Moianès-, que pot ser útil especialment per a ZERs, però també per altres centres educatius interessats en el tema de les relacions escola-comunitat.
Temes i/o Identificadors: Escola-família, escola-comunitat, comunitat educativa, participació, pràctica educativa, futur de l'educació, Zona Escolar Rural.
Destinataris: Mestres, mares, pares i  altres persones interessades en formar part d'una Comunitat d'Aprenentatge.
Resum: A partir de l'Informe Delors (UNESCO, 1996), i d'altres textos d'experts que tracten el tema del futur de l'educació, es dibuixa un marc teòric que pugui donar suport a les metodologies utilitzades a les aules de les quatre escoles rurals (Calders, Castellcir, L'Estany i Monistrol de Calders) que formen la ZER El Moianès.
El projecte descriu el procés seguit des de la constitució de la Zona,  ara fa deu anys, fins el moment actual, destacant totes les activitats dels darrers cursos adreçades a transformar les escoles en Comunitats d'Aprenentatge.
Les principals activitats ressenyades són la sensibilització del claustre i la informació a les famílies per incorporar-les al projecte; el somni de tots els estaments implicats (alumnes, famílies, ajuntaments, mestres) per imaginar l'escola del futur;  i els tallers impartits per mestres, antics alumnes, pares i voluntaris.
L'avaluació  de tot el procés porta, finalment, a valorar positivament els resultats obtinguts, tant des del punt de vista de la motivació dels alumnes com en la implicació de les famílies i altres membres de la comunitat per aconseguir crear un espai on tots puguem ensenyar i aprendre.