Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1999-2000 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: El medi ambient de la comarca d'Osona
Autoria: Miquel Erra Gallach
Modalitat: A: curs escolar sencer
Característiques: Recull dels diferents estudis i treballs que s'han fet sobre contaminació a la comarca d'Osona, així com també de fulletons informatius, material audiovisual, adreces internet i normativa.
Orientació del treball: Material didàctic (crèdit variable) sobre el medi atmosfèric i meteorologia.
Temes i/o Identificadors: Ciències naturals i experimentals.
Destinataris: Educació Secundaria Obligatòria (segon cicle).
Resum: El treball conté un material curricular adreçat a segon cicle de secundària per tal d'estudiar i treballar els fenòmens meteorològics i de contaminació atmosfèrica  més usuals de la comarca d'Osona. I, per altra banda, hi ha una recopilació d'activitats pràctiques que són d'utilitat als alumnes que facin un treball de recerca relacionat amb el medi ambient a Osona.
Es pretén que els alumnes de secundària coneguin millor el seu entorn comarcal, de manera que augmenti la seva preocupació, que adquireixin uns hàbits de respecte del seu entorn quotidià i que siguin capaços de jutjar, amb més coneixement de causa, fenòmens d'alteració del medi ambient. Els alumnes de batxillerat, amb l'ajuda de les activitats pràctiques, podran aprofundir sobre temes concrets.