Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 1999-2000 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: EL PODER COGNITIU I EXPERIENCIAL DE LES VIES D’INTERIORITZACIÓ I D’AUTOCONSCIÈNCIA.
Possibilitats educatives de la meditació, de la relaxació profunda  conscient, de la visualització i altres vies afins, en el camp de l’educació en valors i el de l’educació per a la salut emocional i mental.
Autoria: Susanna Martínez Villagrasa
Modalitat: B3: mitja jornada durant un curs escolar sencer
Característiques: Conté  166  pàgines  amb extensa bibliografia i un annex sobre tipus de relaxació i visualització per a aplicar a l’aula.
Orientació del treball: Treball de recerca teòrica acompanyat d’un material (annex 1) per aplicar a l’aula.
Temes i/o Identificadors: Educació en valors, educació emocional, intel·ligència emocional, educació transpersonal, educació per a la salut emocional i mental, interiorització, meditació, relaxació, visualització, autoestima, autoconsciència, valors, Jo Profund,  Jo Transpersonal,  Jo Superior, Psicologia Tranpersonal, Maslow, Assagioli, Ferrucci, Psicosíntesi, autoconeixement.
Destinataris: Ensenyants, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat.
Resum: En començar aquesta recerca teníem com a interès principal explorar el potencial educatiu de vies d’interiorització de la consciència, sobretot en camps com poden ser el d’educació en valors i el d’educació per a la salut emocional i mental. Anomenem així a aquelles vies que possibiliten ser conscients dels continguts de la pròpia consciència, gràcies al silenciament del pensament conceptual, i així obrir-se a altres àmbits de la consciència més profunds que poden proporcionar intenses vivències de pau, alegria, amor i saviesa. Ens referim a vies com la meditació, la relaxació profunda conscient, la visualització en estat de relaxació, i tota altra via que fomenta l’autoconsciència: ioga, moviment lliure conscient, massatge, expressió creativa, “jocs conscients”, Chi Qung, etc.
Oferim en la memòria una primera aproximació als beneficis de tot tipus (físics, emocionals, mentals)  que poden reportar aquestes vies d’interiorització, així com la seva possible aplicació dins dels camps d’educació en valors i d’educació per a la salut emocional i mental. També hi trobareu una exposició d’algunes de les principals línies actuals d’educació en aquests dos camps i la nostra proposta personal que posa l’accent en aquestes vies d’interiorització abans que en l’activitat conceptual de la raó, però sense deixar d’atorgar-li a aquesta última, la funció important que creiem que té en aquests dos camps.