Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Les WebQuest, tasques dissenyades per navegar per la xarxa de forma significativa
Autoria: Fina Dènia Alarcón
Característiques: Creació d'una pàgina web: http://www.xtec.es/~fdenia i d'un CD-Rom.
Orientació del treball: L’objectiu prioritari de la recerca ha estat la integració d’Internet a l’aula amb un tipus d’activitats basades en la navegació per la xarxa anomenada “WebQuests”; aquestes activitats utilitzen per a la seva realització molts dels recursos de les TIC en les tasques i processos de treballs que proposen. 
Temes i/o Identificadors: TIC; català; castellà; anglès.
Destinataris: Educació Secundària
Resum: Seccions del projecte:
- Portada: accés correu personal i accés als continguts en tres llengües (català, castellà i anglès)
- Presentació i justificació del projecte.
- Introducció a les Web Quests: les WebQuests i les seves seccions i exemples de cada secció.
- Taskonomia i tipologia de WebQuests.
- Edició i/o traducció  de WebQuests.
- Resum de les característiques principals exposades.
- Base de dades: recull de 250 WebQuests aproximadament amb tres nivells de dificultat i 10 àrees diferents. 
- Plantilles per facilitar la creació de WebQuests pròpies.
- El racó del Professorat: Orientacions i recursos.
- El racó de  l’Alumnat: recursos a la xarxa.
- Secció TIC: eines i tutorials.