Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: L’ordinador com a eina de càlcul i simulació a l’ensenyament de les Ciències Experimentals i les Matemàtiques
Autoria: Francisco Javier Ruiz Vegas
Característiques: Conté 176 pàgines amb bibliografia i annexos i el material docent creat específicament per aquest treball. Aquest material està format per 4 propostes de treballs de recerca desenvolupades, el programa Simula v1.0, i 5 aplicacions totalment desenvolupades del programa anterior.
Orientació del treball: Treball d’investigació que genera un material aprofitable per a ser utilitzat com a laboratori de càlcul i com a propostes de treballs de recerca.
Temes i/o Identificadors: Didàctica; ensenyament; ciències experimentals; matemàtiques; informàtica; treball de recerca; laboratori de càlcul; simulació.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria; Educació Secundària Postobligatòria.
Resum: Els objectius del treball són els següents: 
- Detectar parts del currículum de les matèries de Ciències Experimentals, Matemàti-ques i altres disciplines on sigui possible introduir l’ordinador, no com una eina de consulta, sinó com una eina de càlcul i simulació.
- Introduir aspectes de càlcul numèric, algorísmica i tècniques de simulació adaptats als nivells d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per poder aplicar aquesta metodologia.
- Desenvolupar propostes per fer petites investigacions o treballs de recerca fent servir la simulació per ordinador.
- Realitzar activitats de foment de l’ús de l’ordinador per a resoldre problemes.
- Recopilar, seleccionar i ordenar recursos didàctics existents en l'àmbit d'aquest projecte.