Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Educació en valors en l'Educació Secundària: fonamentació i materials d'aula
Autoria: José Arnal Agustín
Característiques: El objectiu prioritari del projecte  va ser  contrastar experimentalment  la validesa d’un material,  elaborat per  l’ensenyament dels  valors, des d’un enfocament de l’Ètica personalista, a 4t curs de l’ESO. El treball conté 66 pàgines amb  investigació, annex i bibliografia.
Orientació del treball: Investigació a l’ aula. Materials per l´ensenyament dels valors.
Temes i/o Identificadors: Valors;  valors  educació secundària;  valors i materials d’ensenyament; ètica  i educació secundaria; ètica i valors; investigació a l’aula. 
Destinataris: Educació Secundària, professorat i alumnat.
Resum:  El treball realitzat es situa a l’ensenyament de valors en l’Educació Secundària.
Des de la fonamentació de la dignitat de l’ésser humà (qui és: dignitat i potencialitats del seu ésser),  es va presentar a l’alumne  materials d’exemplificació i caracterització de valors, interpretats com qualitats en les persones, en l’acció, i en les coses, que es poden descobrir.
La finalitat del projecte va ser contrastar experimentalment la hipòtesi: La utilització de materials específics a l’aula, des de l’enfocament d’exigències ètiques de l’ésser humà, afavoreix significativament en l’alumne de 4t curs d’Educació Secundària, el desenvolupament de les capacitats de reflexió i argumentació ètiques, així com l’adquisició de continguts i trets de caràcter ètic personals i a la vida de relació (afabilitat, honestedat, responsabilitat, amistat, justícia ...). Hipòtesi que ha estat validada en els termes expressats en les conclusions, i que permeten formular una proposta per l’educació en valors, com matèria a l’ESO i  Batxillerat.
 Contingut de l’investigació: 1/ INTRODUCCIÓ (tema, hipòtesi, marc referencial); 2/ TREBALL REALITZAT (procés de la nvestigació: actualitat del tema, objectius, disseny, aplicació,  resultats, i estudi de la significació de les dades; 3/ CONCLUSIONS; 4/ PROPOSTA PER  L’ENSENYAMENT EN VALORS EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I A BATXILLERAT; ANNEX i  BIBLIOGRAFIA.