Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: El tractament de la informació en la societat de la informació: una competència bàsica. Cerca d’informació: documentació, internet i teledocumentació. Metodologia i recursos
Autoria: Josep García Alcocer
Característiques: Memòria de 467 pàgines  i Annex de 185 pàgines. 
Orientació del treball: Estat de la qüestió; material de referència susceptible de ser reestructurat com a mòdul de formació del professorat o com a crèdit variable de secundària.
Temes i/o Identificadors: Internet; cerca d’informació; tractament de la informació; documentació; bases de dades; societat de la informació; tecnologies de la informació; cercadors; didàctica. 
Destinataris: Professorat de secundària. 
Resum: Aquest  treball de recerca s’estructura en sis grans blocs: 
1) La societat de la informació i internet: conceptes i serveis. La Societat de la informació, Tecnologies de la informació i Cultura informacional.  La gestió personal de la informació per optimitzar el tractament de la informació. Què és Internet. Serveis, Informació digital, Àtoms i bits. L'estructura narrativa hipertextual. 
2) Cerca d’informació: Estratègies de cerca, Tècniques de cerca, Ordenació i  avaluació dels resultats.
3) Eines de cerca: tipus, aplicacions i sintaxis:
Directoris temàtics (Generals, especialitzats, guies temàtiques, anells temàtics), Motors de cerca, Metacercadors, WEB profund, Bases de dades, Portals i comunitats virtuals, Llistes de Correu, Grups de debat (news groups), Preguntes a experts, Agents de xarxa, FTP, Telnet. Els mitjans de comunicació a Internet i la comunicació personal (Xerrades electròniques “Chat”, Diàleg electrònic “Talk” i “ICQ”, Videoconferència, Conferències telefòniques , Conferència  de documents).
4) Telemàtica i educació: metodologia i inserció curricular. L'educació en la societat de la informació: teories de l'aprenentatge, Metodologia d’ús d’Internet, Experiències educatives telemàtiques, 
5) Selecció d’adreces i portals relacionats amb l’àmbit educatiu. Portals educatius, Universitats, i d’altres
6) Glossari de termes, bibliografia i webgrafia