Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Les tècniques teatrals en el desenvolupament i en l'entrenament de les competències socials
Autoria: Joan Hervàs Martínez
Característiques: CD-Rom amb els següents materials:
  • "Competències socials i tècniques teatrals". Disseny d'un crèdit variable de primer cicle d'ESO.
  • "Competències socials i tècniques teatrals". Disseny d'un crèdit de segon cicle d'ESO.
  • "Les tècniques teatrals per millorar les habilitats socials". Curs de 30 hores de fromació del professorat.
Orientació del treball: Material d'aula i material per a la formació del professorat.
Temes i/o Identificadors: Competències socials; tècniques teatrals; educació en valors; jocs teatrals.
Destinataris: Ensenyament Secundari Obligatori i formació del professorat.
Resum: Parteix de la necessitat que tenim a l'ensenyament obligatori de donar resposta a actituds i comportaments antisocials i problemàtics i del convenciment de que les tècniques teatrals poden oferir una aportació interessant en aquest sentit. Pretén ser una aproximació i un intercanvi d'aportacions entre els dos camps: el de les competències socials i el del teatre educatiu, en la seva vessatn conductual i social. S'ha partir del treball que s'està duent a terme en el camp de les competències socials, el programa del professor Segura i el seu equip, més les aportacions que altres investigadors estan realitzant en aquets camp i en l'aspecte teatral es parteix del que el dramaturg Augusto Boal realitza en el camp del teatre terapèutic i social. Els destinataris d'aquest treball serien d'una banda l'alumnat d'ESO amb el disseny de dos crèdits variables; d'una altra banda, el professorat d'ESO amb el disseny d'un curs de formació de 30 hores de durada.