Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: L'autoconeixement, la convivència i l'orientació en el marc de l'acció tutorial
Autoria: José Miguel García Labiano
Característiques: El treball consta d'una memòria de 20 pàgines i dels següents annexos: quatre guies del professor i quatre quaderns de l'alumne.
Orientació del treball: Material per ser utilitzat a les classes de tutoria.
Temes i/o Identificadors: Educació en els valors; autoconeixement de l'alumne/a; orientació acadèmico-professional.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria.
Resum:  L'alumne/a, a més de les matèries, ha d'aprendre a aprendre i a prendre decisions, ha d'aprendre a ser i a conviure. Aquests aspectes formen part de la docència i de la tutoria a l'ESO, la qual hauria de tractar:
  • L'autoconeixement de l'alumne/a a nivell fisiològic i afectiu.
  • Educació en els valors de la convivència.
  • L'orientació acadèmico-professional.
L'organització d'activitats per tractar aquests temes, complementant-les amb hàbits i tècniques d'aprenentatge, constitueix l'objectiu d'aquest treball.