Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: L'adquisició de les competències bàsiques de matemàtiques en l'ensenyament secundari obligatori. "El fil d'Ariadna": un material curricular creat per potenciar el desenvolupament de les esmentades competències
Autoria: Josefa Panadés Ratera
Característiques: Treball amb dues parts:
  • Guia pedagògica, base teòrica i orientacions metodològiques adreçades al professorat de matemàtiques d'ESO.
  • El fil d'Ariadna, material dirigit a l'alumnat on es desenvoluoen de manera progressiva les principals competències bàsiques de matemàtiques.
Orientació del treball: Treball d'investigació on es recullen formes de presentar algunes parts de la matemàtica adreçat als professors i material per ajudar a transmetre-les a l'alumnat.
Temes i/o Identificadors: Competències bàsiques de matemàtiques.
Destinataris: Professorat i alumnat d'ESO.
Resum: Estudi de les propietats fonamentals de la matemàtica i de les incloses en les competències bàsiques més importants amb l'objectiu de fer l'assignatura més entenedora i agradable. Les activitats suggerides són:
- Fitxes per resoldre a l'aula. Cada fitxa consta de deu exercicis on es proposen problemes de dificultat progressiva sobre cada competència bàsica.
- Activitats Clic per treballar a l'aula d'informàtica reunides en dos arxius.