Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Recursos Informàtics per a Primària: Creació d’Activitats d’Aprenentatge i Reforç del Currículum
Autoria: José Antonio Pérez Morales
Característiques: Treball realitzat amb el Clic 3.0, de Francesc Busquest. Conté 1,422 activitats distribuïdes en 6 paquets compactats dirigides al treball pràctic de les distintes àrees del Currículum  a l’Ensenyament Primari.
Orientació del treball: Per les seves característiques aquest material es pot fer servir tant a l'aula d’Informàtica, a l’aula ordinària, com a l’aula de reforç. El plantejament respecta el ritme individual de treball de cada alumne i pretén la consolidació del treball realitzat a la classe de les distintes àrees del Currículum. Per a cada nivell es planteja un objectiu a conseguir, que és converteix en l’eix motivador del treball que es demana a l’alumne/a.
Temes i/o Identificadors: Primària; reforç; clic; recursos; motivació; aprenentatge; informàtica; català; castellà; anglès; naturals; socials; música; matemàtiques; currículum; treball pràctic.
Destinataris: Ensenyament Primari: tots els nivells.  Aula de reforç d’Ensenyament Secundari (1r Cicle).
Resum: Els paquets d’Activitats Clic creats amb el nom de Gimcana Infantil per a Cicle Inicial i Gimcana del Coneixement per a Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Ensenyament Primari pretén dotar al mestre d’una eina que consolidi el Currículum que treballa a les diferents àrees a l’aula ordinària. Aquest treball fa una recolecció de la diversitat d’activitats que es realitzen diàriament amb material imprès i el presenta d’una altra manera ben diferent. L’alumne es troba amb una doble vessant davant seu: per una banda es troba una mena de joc-concurs en què ha de demostrar el que ha après o està aprenent; per una altra se li proposa la participació en la consecució d’un objectiu que dena del nivell a qui va dirigit: la construcció d'un Zoo Parc, la Construcció de l’escola de la Solidaritat, el desxiframent d’un jeroglífic egipci amb caràcters reals, la recerca d’un tresor a una illa del Pacífic o el treball d’un petit detectiu a l’estil de Sherlock Holmes donant la volta al món. Tot això només és possible si es poden resoldre les activitats, doncs el programa no permet continuar a la següent sense haver fet l’anterior.
Per al professor les possibilitats d’aprofitament d’aquest material atén a la diversitat i respecta el propi ritme de treball de cada alumne.