Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Educación para la salud en los adolescentes: prevención de la osteoporosis
Autoria: M. Carmen Díez Calzada
Característiques: 93 pàgines; 97 referencies bibliogàfiques; 16 taules; 19 figures; 5 anexes que inclouen el material didàctic.
Orientació del treball: Informació per ser consultada per el professorat. Avaluació de l'estat nutricional d'una mostra d'estudiants de 16-17 anys i anàlisi dels resultats.  Proposta didàctica per la formació a l'aula (tríptic i maqueta interactiva).
Temes i/o Identificadors: Salut; osteoporosi; nutrients; dieta;  aliments i calci.
Destinataris: Educació Secundària
Resum: Objectius per prevenir l'osteoporòsi:
a) Prepararació un material d'informació per a la prevenció de l'osteoporòsi.
b) Descripció del coneixement, actitut i hàbits de conductes alimentàries relacionades amb la prevenció de l'osteoporòsi, entre adolescents de 16 i 17 anys de la ciutat de Barcelona.
c) Descripció de com a través dels mitjans de comunicació s'han informat els estudiants amb campanyes i activitats educatives relacionades amb hàbits alimentaris.
d) Elaboració d'un material que afavoreixi el conexeiment d'hàbits saludables i que eduqui en el canvi de comportament cap a conductes saludables.