Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Entrenament en Relació d'Ajuda i habilitats d'Intel·ligència Emocional per la FCT dins de l'entorn hospitalari
Autoria: M. Mercè Conangla i Marín
Característiques: Trebal en suport digital (CD) de 198 pàgines. Conté algunes il·lustracions del Clipart i diverses imatges de Powerpoint. Està dividit en tres parts: la relació d'ajuda, la intel·ligència afectiva i la seva aplicació en la relació d'ajuda, i finalment un vocabulari afectiu. Conté 45 exercicis per practicar la teoria.
Orientació del treball: Material per l'aula. És un manual teòric i pràctic.
Temes i/o Identificadors: Educació afectiva, intel·ligència emocional i afectiva; autoconeixement; autocontrol; habilitats socials; comunicació verbal i no verbal.
Destinataris: Estudis d'infermeria; cicles de la família sanitària i especialment "Cures Auxiliars d'Infermeria"; professorat de secundària.
Resum:  El professional de la salut ha d'enfrontar-se constantment amb situacions de crisi que posen a prova el seu equilibri emocional, la seva professionalitat, la seva capacitat d'adaptació i els seus recursos personals. La formació en relació d'ajuda sorgeix de la necessitat d'humanitzar les relacions. Així doncs no n'hi ha prou en oferir als nostres alumnes coneixements tècnics, si bé en els currículums formatius de cicles està contemplat treballar les actituds, les normes i els valors; la qüestió més important és el com fer-ho i també aconseguir el material adient. Aquest treball pretén proporcionar conceptes entenedors, útils i atractius per aplicar les habilitats d'intel·ligència emocional en l'entorn sanitari, a fi de formar professionals que, a part de un bons coneixements i habilitats tècniques, siguin també persones equilibrades i per tant professionals amb capacitat de donar un ajut de qualitat en situacions de malaltia i crisi.