Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: El Clik i el pensament científic. Projecte per a l'elaboració de propostes de desenvolupament del pensament científic a l'educació infantil i cicle inicial a partir de l'espai "El Clik dels nens" del Museu de la Ciència
Autoria: Montserrat Pedreira Álvarez
Característiques: El treball consta d'una memòria de 61 pàgines, un dossier de 166 pàgines amb els annexos que recull els resultats obtinguts, 1 cinta de vídeo en format VHS amb material audiovisual de suport i un CD amb el contingut de la pàgina web generada en el projecte:
http://www.xtec.es/~mpedreir
Orientació del treball: Material de suport a la docència per a mestres d'educació infantil i primària en l'àrea de ciències en general.
Temes i/o Identificadors: Educació infantil; cicle inicial; educació científica; noves tecnologies; Clik dels nens; Internet.
Destinataris: Educació infantil 3-6 i cicle inicial de primària.
Resum: Elaboració de propostes de treball que potenciïn en els nens i nenes d’educació infantil i cicle inicial tots els aspectes relacionats amb el pensament científic: la curiositat, l'anticipació, la reflexió, la recerca de solucions creatives, la deducció, l'ús i relació dels coneixements previs amb les noves descobertes per a interpretar la realitat, la comprovació d'hipòtesi, l'observació, l'experimentació... 
Per a arribar a aquest objectiu general, motor d’aquest projecte, es parteix de les propostes del Clik i de la recerca d’activitats de continuïtat que mantinguin els criteris de la sala i que siguin fàcilment exportables als centres escolars.