Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: L’espai virtual com a eina per al treball cooperatiu
Autoria: Ramon Cemeli Sala
Característiques: 82 pàgines DIN 4, gràfiques, imatges de pàgines web.
Orientació del treball: Treball de recerca.
Temes i/o Identificadors: Treball cooperatiu; experimentació; mètode de projectes; telemàtica educativa; tecnologies de la informació; informàtica educativa; tractament de la diversitat.
Destinataris: Docents interessats en fer treball cooperatiu virtual.
Resum: La telemàtica possibilita el treball cooperatiu entre alumnes, entre docents, i entre docents i alumnes. Combinen el treball presencial i virtual, augmenta la qualitat i quantitat de treball realitzat.
He analitzat un conjunt d’activitats telemàtiques que d’alguna manera impliquen un treball telemàtic i en les quals jo mateix havia tingut alguna participació, desenvolupades des dels anys 80 fins avui. Els àmbits de treball han estat l’escola rural i urbana i els grups de mestres.
Durant aquest curs he participat en el disseny i seguiment d’activitats telemàtiques tot analitzant les eines emprades: en l’escola rural, urbana, IES i grups de mestres.
Resultats: a més de les observacions i conclusions s’han obtingut els dissenys avaluats entre altres de:
- una zona escolar rural, amb treball presencial i virtual amb simultaneïtat
- un tema tractat amb alumnes de 5è de primària de dues escoles amb equips de treball mixtes entre les dues escoles
- una escola d’estiu de mestres virtual conjunta i complementària amb les escoles d’estiu presencials de la FMRPC.