Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
  Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Estudis i activitats sobre problemes clau de la Història de la Matemàtica. Per a una aproximació genètica al tractament de les idees matemàtiques
Autoria: Ramon Nolla i Sans
Característiques: El treball es compon de:
  • Un llibre de 537 pàgines amb estudis, propostes i desenvolupaments d'activitats.
  • Un CD-Rom amb la versió magnètica del llibre en formats PDF i PS, i 200 fitxers informàtics en què es desenvolupen les activitats proposades en el llibre per ser tractades amb el programa CABRI de geometria dinàmica i el programa DERIVE de càlcul numèric i formal.
Orientació del treball: Material per a la formació de professorat, generació de recursos didàctics, consulta dels alumnes en tasques de recerca i utilització directa a les aules en el seu apartat d'activitats.
Temes i/o Identificadors: Història; matemàtiques; geometria; aritmètica; trigonometria; astronomia; ciència grega clàssica.
Destinataris: Professorat d'ESO i Batxillerat.
Resum: El treball conté sis capítols d'estudis sobre els orígens i el desenvolupament dels problemes i les idees geomètriques, i un capítol sobre alguns problemes de l'Aritmètica, tots ells amb propostes d'activitats i aquests temes:
- orígens del mètode axiomàtic deductiu;
- els llibres II, III i IV dels Elements;
- aritmètica;
- semblança i trigonometria;
- els problemes clàssics;
- la perspectiva lineal i els orígens de la Geometria Projectiva.
Altres capítols tracten:
- una mostra de les fonts utilitzades;
- indicacions i desenvolupament de les activitats proposades:
- un recull de la bibliografia utilitzada amb 198 entrades.