Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2000-2001 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Programa de desenvolupament personal i professional per alumnes de segon cicle de l'ESO amb dificultats
Autoria: Vicent Pascual i Ferreis
Característiques: Memòria amb set annexos i un CD-Rom.
Orientació del treball: Elaboració d’un programa d’intervenció adreçat a alumnes dels últims cursos de secundària per reduir el fracàs escolar, reconduir les crisis pròpies i típiques de l’adolescència, formar persones amb un ampli ventall d’expectatives.
Temes i/o Identificadors: Alumnes amb Necessitts Educatives Especials; psicopedagogia.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria.
Resum: Es tracta d’elaborar, experimentar i validar , una línia de crèdits variables, que en el seu conjunt formen un programa, adreçats a alumnes de quart d’ESO que presentin dificultats degudes a mancances de varis tipus, com:
- Gestió de la informació.
- Afectius
- Motivació.
- Autoestima.
- Competències socials
- Desconeixement de les possibilitats del seu entorn.
- Baix rendiment acadèmic.
- Mancances emocionals.
Dèficits que, amb facilitat, poden portar a l’alumne a una situació de risc, més encara, molts d’aquests alumnes podem considerar-los en una situació de pre-risc.