Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: L'escolarització d'alumnes d'origen gambià a Catalunya i el seu procés d'integració
Autoria: Anna Farjas Bonet
Modalitat: B2: cinc mesos.
Característiques: El treball conté 99 pàgines. A la part del contingut, s'hi ha adjutnat un glossari i fraseologia en llengua sarahule, així com la bibliografia que s'ha utilitzat per realitzar la recerca.
Orientació del treball: Treball d'investigació dirigit a donar informació sobre l'escolarització d'alumnat d'origen gambià i el seu procés d'integració.
Temes i/o Identificadors: Integració, immigració, ensenyament, diversitat cultural, interculturalitat, multiculturalitat, socialització infantil, alumnat d'origen gambià, immigració gambiana.
Destinataris: El treball va adreçat fonamentalment a mestres de primària que tinguin alumnat d'origen gambià a l'aula o a l'escola. També va destinat a aquells agents que vulguin conèixer la integració d'alumnat d'origen gambià a les aules catalanes.
Resum: Aquest estudi vol donar a conèixer els assentaments de població gambiana a Catalunya, posant èmfasi especial en l'alumnat d'origen gambià i la seva integració. Es fa una aproximació als valors amb els quals viuen les famílies gambianes i com es tradueixen en la pràctica quotidiana, especialment escolar.
Es posa èmfasi en l'educació infantil i primària, pel fet que fins al moment hi ha hagut molt poc alumnat d'origen gambià a secundària. L'estudi se centra fonamentalment en l'aprenentatge que fan aquest infants als centres educatius i les estratègies de què disposen els mestres per atendre aquest alumnat.