Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 
Unitats didąctiques

 
Títol: Les noves tecnologies com a eina d'aprenentatge de les llengües estrangeres
Autoria: Carmen Velasco Martín
Modalitat: B3: mitja jornada durant un curs escolar.
Característiques: El treball consta d'una memòria de 14 pàgines i un annex amb els materials didàctics elaborats.
Orientació del treball: Materials didàctics elaborats en format HTML, presentats en una pàgina web, i consta de quatre unitats didàctiques de diferent extensió.
Temes i/o Identificadors: Europa, l'euro, immigració, reciclatge, energies alternatives, Gaudí, escultures, Barcelona.
Destinataris: Segon cicle d'ESO.
Resum: Elaboració de materials de llengües estrangers, en aquest cas d'anglès, per a alumnes d'ESO amb necessitats educatives específiques i amb un baix nivell de motivació. Es tracta d'integrar les noves tecnologies a la classe de llengües, per tal de millorar l'actitud dels alumnes davant l'aprenentatge.
Els materials elaborats integren tres vessants: l'ús comunicatiu de la llengua, l'educació en valors i l'ús de les noves tecnologies. Els objectius del treball són:
- Aconseguir que els alumnes assoleixin un nivell de comunicació bàsica que els permeti entendre's en una llengua estrangera.
- Contribuir a la formació en valors mitjançant el tractament de temes de sensibilització vers la natura i l'entorn social de l'alumne.
- Familiaritzar l'alumne amb l'ús de l'ordinador com a eina d'aprenentatge actiu.