Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: El cinema en l’ensenyament de les Ciències Socials
Autoria: Esther Sàez Sagarra
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: El treball “El cinema en l’ensenyament de les Ciències socials” conté 550 pàgines amb àmplia bibliografia general a la memòria de la llicència i bibliografia temàtica en cadascuna de les pel·lícules comentades.
L’annex consta de dos volums.
Orientació del treball: Material per a ser utilitzat a l’aula. Assignatures de Ciències Socials.
Temes i/o Identificadors: Didàctica; ensenyament; cinema; educació en valors; coeducació; història; geografia; sociologia; ètica; França, segona guerra mundial: guerra civil espanyola; cultura; naturalesa; guerra de Bòsnia; refugiats; revolució industrial; segle XIV; prehistòria; Irlanda del Nord; Esquilache; colonialisme; inmigració; desapareguts a Argentina; apartheid a Sudàfrica; mitjans televisius; guerra d’alliberament algerià; solidaritat; treball infantil; pena de mort; guerra del Vietnam; maquis; neo-imperialisme Amèrica Llatina; moviment obrer a Barcelona, 1917; poble sahrauí; Espanya rural anys seixantes del segle XX; immigració; cherokees; nazisme; lluita per la igualtat; Asunto de mujeres; ¡Ay, Carmela!. Baraka; Beautiful people; Billy Elliot; Daens; El nombre de la rosa; En busca del fuego; En el nombre del hijo; Esquilache; Estado de sitio; Flores de otro mundo; Garage Olimpo; Grita libertad; Héroe por accidente; La batalla de Argel; La ciudad de la alegria; La espalda del mundo; La estrategia del caracol; La guerra del Vietnam; La guerrilla de la memoria; La Misión; La piel quemada; La verdad sobre el caso Savolta; Los santos inocentes; Lalia; Pan y rosas; Pequeño cherokee; Rebeldes del swing; Saïd; Silencio roto; Un lugar en el mundo.
Destinataris: Educació Secundària Obligatòria; Educació Secundària Postobligatòria.
Resum: El projecte inclou un breu marc teòric sobre cinema i ensenyament i les guíes didàctiques de trenta-dues pel·lícules. El treball ha consistit en preparar una sèrie de materials per a que puguin ser utititzats pel professorat de Secundària i Batxillerat com un recurs didàctic per als continguts de cada curs. Creiem que aquesta eina  facilita l'aprenentatge de coneixements específics alhora que incideix positivament en l'actitud de l’alumnat. La utilització d'habilitats socials de reflexió i comunicació sobre els diversos temes dels films contribueix a l'aprenentatge i la participació ara i avui, posant les bases per al seu futur en una societat democràtica i pluricultural. Així, doncs, el projecte és una contribució a la didàctica de la història i de les ciències socials a través del cinema vertebrat en la seva vessant social i formativa. 
La Guía didàctica de cadascun dels films consta de tres apartats:
1. Presentación tècnica i artística de la pel·lícula. 
2. Presentació didàctica.
3. Quadern de treball (anàlisi de la pel·lícula).
Creiem que amb aquesta activitat treballem, també, l'educació en valors que clarament contribueix a la bona convivència dins de l'aula i pot revertir en la bona marxa del centre.