Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Implementació de la mediació a l'IES Sentmenat
Autoria: Felicitat Llop Campanales
Modalitat: B3: mitja jornada durant un curs escolar.
Característiques: Memòria de 159 pàgines.
Orientació del treball: Experiència realitzada per tal d'implementar la mediació a un centre de secundària. Elaboració d'un curs de sensibilització i introducció a la negociació cooperativa i la mediació adreçat als professors. Selecció de material per sensibilitzar a l'alumnat.
Temes i/o Identificadors: Mediació, conflicte, formació, diàleg, comunciació, negociació, cooperació, pedagogia del conflicte.
Destinataris: Formació del professorat; Educació Secundària Obligatòria i Postobligatòria.
Resum: S'ha dissenyat un curs per als adults del centre IES Sentmenat, la intenció del qual era sensibilitzar cap a la resolució alternativa de conflictes i donar a conèixer i practicar la mediació.
El curs pretenia que sortissin alguns professors voluntaris per acabar de ser formats en la pràctica de la mediació per tal de crear un servei de mediació juntament amb els alumnes que després de la sensibilització així ho volguessin.