Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Assoliment de les competències bàsiques en l’ESO: disseny d’activitats interactives per a l’aprenentatge de les matemàtiques mitjançant Internet
Autoria: Jordi Prió Burgués
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: Aplicació informàtica interactiva d’activitats per a l’assoliment de competències bàsiques de l’àmbit del càlcul.
Adreça provisional: www.escacsbalaguer.org/mates
Funciona correctament mitjançant Microsoft Internet Explorer, versió 5.0.
Orientació del treball: Material per ser utilitzat a l’aula d’informàtica del centre o a casa.
Temes i/o Identificadors: Matemàtiques; competències bàsiques; càlcul; activitats interactives.
Destinataris: Educació secundària obligatòria.
Resum: El treball realitzat consisteix en l’elaboració d’una aplicació informàtica  amb materials de suport innovadors, per tal que l’alumnat, de manera autònoma o de forma guiada pel professor, pugui assolir un mínim de competència en matemàtiques (concretament en càlcul).
Les competències bàsiques s’agrupen en blocs homogenis,  dins d’aquests s’estableixen  els tipus d’activitats, i dins de cada activitat, diversos exercicis.
Dins de cada activitat, els exercicis es generen aleatòriament, la qual cosa suposa poder disposar d’una quantitat infinita d’exercicis. Algunes activitats ofereixen dos nivells de dificultat.
Per a la creació d’aquesta aplicació s’han utilitzat les noves tecnologies a l’abast per a la confecció de pàgines  web dinàmiques amb connexió amb bases de dades.