Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 
Annexos

 
Títol: La fibromiàlgia juvenil com a causa de retard escolar a l'adolescent. Incidència en la zona Sant Gervasi de Barcelona
Autoria: José Valero Saiz
Modalitat: B1: cinc mesos.
Característiques: Memòria de 97 pàgines, 130 cites bibliogràfiques, 30 referències Internet i 21 pàgines d'annex.
Orientació del treball: Investigació - epidemiologia.
Temes i/o Identificadors: Fribromiàlgia juvenil; tender points; trastorns de la son; rendiment acadèmic; dolor generalitzat.
Destinataris: Pares i educadors.
Resum: S'ha fet un model d'enquesta per estudiar la incidència de la fibromiàlgia en la població escolar de Barcelona. L'enquesta l'han contestat 398 escolars d'un IES de la zona Sarrià-Sant Gervasi, del quals 191 eren homes i 207 dones. D'aquest estudi els resultats donen:
- 12 casos de fibromiàlgia, un 3% de la població escolar;
- 1% són homes i el 2% dones.