Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball: Prèmer aquí 

 
Títol: Biblionet
Autoria: Lluís Rius Oliva
Modalitat: A: curs escolar sencer.
Característiques: Pàgina web que és una guia de lectura d'una quinzena d'obres de literatura catalana. Cada estudi conté un fragment significatiu de l'obra, textos de suport, recull d'opinions, crítiques, exercicis autocorrectius, propostes de treball, fòrums d'opinió, bibliografia.
Orientació del treball: Eina de classe, com a introducció i complement a les lectures que es realitzin al llarg del curs. També és un material apte per al treball en grup reduït o individual a l'aula. Es pot utilitzar també com a material de suport o ampliació a casa.
Temes i/o Identificadors: Literatura, literatura catalana, lectura, llibres, llegir, autors, exercicis, ensenyament, didàctica, Ramon Llull, Ausiàs March, Joanot Martorell, Jacint Verdaguer, Narcís Oller, Joan Alcover, Santiago Rusiñol, Prudenci Bertrana, Joan Salvat-Papasseit, Josep Maria de Sagarra, Manuel de Pedrolo, Maria Barbal, Mercè Company, Margarida Aritzeta.
Destinataris: Ensenyants, ESO i batxillerat.
Resum: Biblionet és una pàgina web que, simulant els prestatges d'una biblioteca, pretén ser una guia de lectura d'una colla d'obres de literatura catalana.
L'usuari pot trobar-hi activitats per consultar i exercicis per fer en tres moments del procés lector: abans, durant i després de llegir. Cada llibre conté fragments de l'obra, acompanyats de textos de suport (vida i obra de l'autor, context, lèxic difícil, anàlisis tècniques ...); exercicis interactius de tipologia diversa: recull d'opinions crítiques; propostes de treball; fòrums d'opinió; bibliografia i enllaços web.