Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 
Activitats clic

 
Títol: Developing Learning Strategies.
Activitats d’anglès amb ordinador per a desenvolupar estratègies d’aprenentatge per alumnes d’Educació Secundària Obligatòria
Autoria: Pilar Farré Espar
Modalitat: B1: cinc mesos.
Característiques: Conjunt d’activitats multimèdia desenvolupades per mitjà del sistema CLIC. En la versió preliminar actual, consta de 620 fitxers. Per a funcionar necessita un ordinador amb pantalla de colors (800 × 600) i altaveus, amb el sistema CLIC.
Orientació del treball: Material per a ser utilitzat a l’aula d’informàtica —o a casa, aquells alumnes que disposin d’ordinador— com a eina de suport per a l’adquisició d’estratègies d’aprenentatge de la llengua anglesa. Pretenen aconseguir un doble objectiu:
a) Afavorir que els alumnes reflexionin sobre com aprenen.
b) Contribuir que esdevinguin més autònoms i responsables del seu aprenentatge.
Temes i/o Identificadors: Estratègies d’aprenentatge; estratègies de comprensió lectora; estratègies de comprensió auditiva; estratègies d’expressió oral; autoaprenentatge; llengua anglesa.
Destinataris: Segon Cicle d’Educació Secundària Obligatòria.
Resum: Developing Learning Strategies és un conjunt d’activitats multimèdia creades amb el sistema CLIC, enfocades a desenvolupar i consolidar estratègies d’aprenentatge, bàsicament estratègies cognitives i metacognitives. En la versió preliminar actual, consta de: 
 99  activitats d’associació
 1  activitat de trencaclosques
 134  activitats de text
 65  paquets
 187  fitxers de text
 68  fitxers d’imatge (GIF)
 66  fitxers de so (WAV i MP3)
En total, 620 fitxers. A més, dos fitxers bat i quatre fitxers de text addicionals permeten crear una versió que té el castellà com a llengua de suport.
Aquest conjunt d’activitats consta de qüestionaris i materials amb tasques relacionades, per a reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge. En ser activitats desenvolupades amb suport multi-mèdia, giren a l’entorn de dues de les habilitats comunicatives: la lectura i l’audició.
Les activitats CLIC són gairebé totes activitats de text i associacions; perquè les d’altres tipus (trencaclosques, sopes de lletres, mots encreuats) no eren adequades per a l’objectiu plantejat. Cal tenir present que 12 de les activitats són menús que estructuren el conjunt, i uns 40 paquets tenen una funció merament tècnica. Estan organitzades en 7 grups: Learning, Tools, Reading, Writing, Listening, Speaking i Vocabulary. Dins de cada grup, les activitats estan organitzades en diversos paquets.