Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2001-2002 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: La utilització didàctica de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació en el tractament a la diversitat (Educació Secundària). Desenvolupament de material didàctic i d’estratègies de treball cooperatiu a partir de la participació en el projecte telemàtic El món de Harry Potter
Autoria: Ramon Barlam i Aspachs
Modalitat: B1: cinc mesos.
Característiques: Memòria de 60 pàgines.
Orientació del treball: Ús de les TIC, elements motivadors i multidisciplinaris.
Temes i/o Identificadors: Informàtica; mitjans audiovisuals; telemàtica; educació en la diversitat; educació especial; tecnologia.
Destinataris: Educació Secundària.
Resum: El treball facilita recursos i estratègies a aquells centres que desitgen obrir noves vies de treball en el camp de l'atenció a la diversitat, fomentant la participació en projectes a partir de l'experiència pròpia i de l'equip d'atenció a la diversitat.