Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Tasques d´aprenentatge com a eina per fomentar la construcció de coneixement dels aprenents de llengües estrangeres
Autoria: Àngela Carretero Rödel
Modalitat:  A
Característiques:

El treball ofereix un punt de recolzament per a el professor d´idiomes en el desenvolupament i millora de la seva activitat dins del espai de l´aula. Es tracta d´una línia teòrico-pràctica, es a dir, un enllaç entre la recerca teòrica i la realitat de l´aula que incideixi positivament en la labor del docent..
El projecte presentat conté 185 pàgines amb una revisió dels principals estudis sobre activitats de classe i ofereix uns criteris per a determinar els trets fonamentals d´aquelles activitats de classe que fomenten i desenvolupen l´autonomia de l´aprenent en l´ús de l´idioma durant l´exercici de les seves activitats professionals o en altres àmbits de la cultura o d´interès personal.

Orientació del treball: Material per a ser utilitzat per els professors d´idiomes.
Temes i/o Identificadors: Didàctica de la llengua; adquisició de segones llengües, anàlisi del discurs.
Nivell:  
Resum:

El projecte s´enmarca dins de la Didàctica de Llengües Estrangeres que, a partir dels principis teòrics de les principals disciplines i de la realitat de l´aula, analitza una proposta d´ensenyament per a un context educatiu determinat: el de les escoles oficials d´idiomes.
El nostre estudi ofereix els principals criteris per a determinar els trets fonamentals d´aquelles activitats de classe que fomenten i desenvolupen l´autonomia de l´aprenent en l´ús de l´idioma durant l´exercici de les seves activitats profesionals o en altres àmbits de la cultura o d´interès personal.
Dins l´enfocament comunicatiu, un enfocament per tasques - task-based teaching- entenent ofereix uns procediments de treball que permeten integrar els processos de comunicació amb el treball sobre les formes necessàries per la comunicació.
La nostra recerca posa en pràctica tota una sèrie de tasques dissenyades a partir de l´essència dels programes processuals. Això vol dir que, per una banda poden seguir els continguts de la programació establerta per les escoles oficials d´idiomes, i per una altra, ofereixen, a partir d´aquests continguts, un repertori de activitats basades en la resolució de problemes. Es tracta d´activitats que porten forçosament a una presa de decisions i a una negociació entre aprenent i ensenyant.