Llicències d'estudis: Curs 2002/03
 
 
Persona amb llicència
Títol del treball objecte de la llicència
ALEGRET I PÀMPOLS, MAGDALENA LA CREATIVITAT I LA CREACIÓ MELÒDICA ASSISTIDA PER ORDINADOR
ALÓS CALVÓ, M. CARME EL PORTAL PER A L'APRENENTATGE DE LA BIOLOGIA ADREÇAT A LA DIVERSITAT
AMORÓS MESTRES, IMMACULADA LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L'ETAPA INFANTIL. ELS QUATRE PILARS DE L'EDUCACIÓ I LA PRÀCTICA MUSICAL
AURELL BACH, XAVIER ITINERARIS NATURALÍSTICS A L'ALT EMPORDÀ. APROXIMACIÓ AL CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL DE L'EMPORDÀ PER A ALUMNES DE SECUNDÀRIA
BEDIA URBANO, JUAN LUIS EL PORTAL DELS CICLES FORMATIUS
BELLÈS I SALLENT, JOAN APROPAMENT ALS CLÀSSICS: LA CULTURA ROMANA DES DE LES DIFERENTS MATÈRIES DE SECUNDÀRIA
BELTRAN I DUMONT, DAVID ENRIQUIMENT INTEL·LECTUAL A L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA AMB LES TIC
BIOSCA I VILLARROYA, GUILLEM COMUNICACIÓ I DIÀLEG A L'AULA DE L'ESO, FONAMENTS DELS VALORS DEMOCRÀTICS 
BOSCH GRAU, CARME L'ENSENYAMENT DE L'ORAL I LA INTERACCIÓ A L'AULA. PROPOSTES PER MILLORAR LES HABILITATS COGNITIVES I COMUNICATIVES DELS ALUMNES
BRAGULAT ISACH, JOAN MARIA UNA PROPOSTA PER A L'ADQUISICIÓ I PRÀCTICA DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A CIÈNCIES SOCIALS: L'ANÀLISI DE LA HISTÒRIA A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES AUDIOVISUALS
BRINGUÉ I PORTELLA, JOSEP M. PROPOSTA DE TRANSFORMACIÓ DE L'ACTITUD I COMPORTAMENT DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA EN RELACIÓ A L'AVALUACIÓ INTERNA
BUSQUETS GASULLA, JOAN LA INTERACCIÓ ENSENYANT-APRENENTS EN LA REESCRIPTURA DE TEXTOS ESCRITS
CABRÉ CASTELLVÍ, PILAR LA INCORPORACIÓ TARDANA DE L'ALUMNAT ESTRANGER EN ELS INSTITUS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
CALZADA I OLIVELLA, MARIA DIDÀCTIQUES AMB FONS D'ARXIU
CAMPOS I SERRA, IGNASI MÈTODE MULTIMÈDIA DE FLAUTA  DOLÇA. FLAUTA A LA PRIMÀRIA. FLAUTA A L'ESO. FLAUTA A LES ESCOLES DE MÚSICA
CARDONA I PERA, M. CLAUSTRE INCIDÈNCIA DE L'ESTIL INTERACTIU D'ENSENYAMENT - APRENENTATGE EN LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES BÀSIQUES DELS ALUMNES A L'INICI DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CARRASCO MARTÍNEZ, CRISTINA EMOCIONS I EDUCACIÓ EMOCIONAL: UNA PRESPECTIVA INTEGRADORA
CARRETERO RÖDEL, ÁNGELA TASQUES D'APRENENTATGE COM A EINA PER FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓ DE CONEIXEMENT DELS APRENENTS DE LLENGÜES ESTRANGERES
CASAS I CASANELLAS, JAUME ELABORACIÓ DE DICCIONARIS ESPECÍFICS PER AL TRADUCTOR BABYLON ANGLÈS-CATALÀ
CASAS TORRES, LLOGARI CREACIÓ D'APLICACIONS INTERACTIVES AMB FLASH PER EXPLICAR EL LLENGUATGE AUDIOVISUAL
COLLELL I CARALT, JORDI LA CONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES: ELEMENTS PER A LA INTERVENCIÓ PREVENTIVA DE LA VIOLÈNCIA ENTRE IGUALS A L'ESCOLA
COMAS I FORNAGUERA, M. NÚRIA COL·LABORACIÓ ESCOLA ORDINÀRIA/ESCOLA ESPECIAL. AVALUACIÓ DE L'ESCOLARITAT COMPARTIDA, LES UNITATS ESPCÍFIQUES (UE) I ALTRES PROJECTES
CORNET DE LA SALUD, CARME DECIDIR-SE PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL, UNA OPCIÓ DE FUTUR
CORTADELLAS I GRATACÒS, XAVIER ATLES LITERARI DEL BAIX EMPORDÀ
CORTÉS I GINER, EVA MARIA ESTUDI I APROPAMENT DE L'EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA A L'OBRA GRÀFICA DIBUIXADA DE REMEDIOS VARO
CRESPO AGUILAR, FRANCESC ELS TALLERS D'ADAPTACIÓ CURRICULAR (TAC): EINA D'APRENENTATGE PER GARANTIR L'ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES A L'ESO, ADREÇAT ALS ALUMNES DE CONTEXT SOCIOCULTURAL I ECONÒMIC DESFAVORIT
DANÈS CARBONELL, PERE LA RODA DE LES CULTURES
DÍAZ LUCEA, JORDI L'AVALUACIÓ DE L'EDUCACIÓ FÍSICA EN LES ETAPES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA. CONCRECIÓ D'UN MODEL D'AVALLUACIÓ FORMATIVA DE L'ÀREA
DOMÈNECH I MILÀ, ROSA MARIA ENSENYAR L'ANGLÈS I EN ANGLÈS, EN LA DIVERSITAT I PER A LA DIVERSITAT
ECHAZARRETA SOLER, CARMEN LITERATURA A TRAVÉS DEL CINE Y CINE GRACIAS A LA LITERATURA
ESPONA I DONÉS, ISABEL AVALUACIÓ DELS APRENENTATGES EN FLAUTA DOLÇA
FARRÉ I ANGUERA, FILOMENA SEGLE XXI. HA DE CANVIAR UN CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS D'ÀMBIT RURAL?
FERNÁNDEZ NERÍN, ALEXANDRE CREACIÓ D'UN PORTAL WEB COM A EINA INTERDISCIPLINAR PER A L'ENSENYAMENT DE LLENGÜES EN LA DIVERSITAT. APLICACIONS ESPECÍFIQUES A LA INTRODUCCIÓ DEL GALLEC A L'ENSENYAMENT SECUNDARI A CATALUNYA
FERNÁNDEZ QUILES, JOSEP INTERNET, UN RECURS COMPARTIT A L'EDUCACIÓ INFANTIL
FERRER I CANADELL, DOLORS DISSENY I AVALUACIÓ D'UN PROGRAMA BÀSIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA I ACADÈMICA I LA INTEGRACIÓ SOCIAL DE L'ALUMNE IMMIGRANT EN ELS TALLERS D'ADAPTACIÓ ESCOLAR
GALLEGO BADEMUNT, ANNA LA BIBLIOTECA ESCOLAR I LA LECTURA D'OBRES COMPLETES DE LITERATURA JUVENIL A L'ESO
GARCÍA CALATAYUD, GEMMA ELS CONTINGUTS ACTITUDINALS EN L'APRENENTATGE DELS ALUMNES D'INCORPORACIÓ TARDANA. AVALUACIÓ I RESPOSTA EDUCATIVA, L'ÀREA DE LLENGUA COM A REFERENT
GARCÍA COLOMO, ALÍCIA LES NORMES I LES OPORTUNITATS. UNA PROPOSTA DE MILLORA PER A L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES PER PART DE L'ALUMNAT
GARCÍA REINA, MERCEDES ESTUDI DE LA TRANSICIÓ POST-ESO DE L'ALUMNAT DE L'IES JOAN MIRÓ
GARRIGA FERRIOL, ENRIQUETA L'ADQUISICIÓ DE LA LECTURA EN EL NEN SORD: CAL SABER PARLAR PER PODER LLEGIR?
GIBERT I FORTUNY, M. DOLORS LA PERCEPCIÓ DEL MEDI ESCOLAR PER PART DE LES FAMÍLIES IMMIGRANTS. UNA CONTRIBUCIÓ A L'AVALUACIÓ I EL PERFECCIONAMENT DELS PLANS D'ACOLLIDA
GIRONÈS I GARCÍA, SEBASTIÀ IES.NET. UNA XARXA PER COMPARTIR LA INFORMACIÓ I AFAVORIR L'APRENENTATGE
GOÑI I MORALES, JORDI ELS RECURSOS EDUCATIUS DELS MUSEUS
GÒRRIZ VERDÚ, JOSEP RIURE JUNTS
GRÀCIA OSUNA, JOAN AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES A L'INICI DE L'ESO PER MILLORAR LES ADAPTACIONS EDUCATIVES I PODER ASSOLIR LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES PREVISTES A FINAL D'ETAPA
GRAU I SANCHÍS, MONTSERRAT LA CANÇÓ COM A NEXE INTERCULTURAL A L'AULA
HIDALGO DE LOS COBOS, ISABEL CREACIÓ DE MATERIAL DE RACONS PER A L'AULA D'IDIOMES. ACTIVITATS MULTIMÈDIA INTERACTIVES
ISIDRO DONATE, FELIPE DESENVOLUPMANET D'UN PROGRAMA D'EDUCACIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE PATOLOGIES MUSCULOESQUELÈTIQUES -MAL D'ESQUENA- EN L'ALUMNAT D'ENSENYAMENT OBLIGATORI
JULIÀ I CAPDEVILA, LLUÏSA ESCRIURE AL SEGLE XXI
JULIÀ DINARÈS, TERESA PORTAL WEB D'EINES PSICOPEDAGÒGIQUES D'ÚS PER A PSICOPEDAGOGS DELS EAP I DOCENTS
LATORRE CERESUELA, IOLANDA ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSQIUES EN L'ESO: DISSENY D'ACTIVITAS INTERACTIVES PER A L'APRENENTATGE DE LA LLENGUA CASTELLANA MITJANÇANT INTERNET
LÓPEZ GONZÁLEZ, LLU\CDS

 

TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ A L'AULA: BASES I PROPOSTA D'UN PROGRAMA DE CONSCIENCIACIÓ CORPORAL QUE MILLORI EL RENDIMENT ESCOLAR I FACILITI L'EDUCACIÓ EMOCIONAL
LÓPEZ LÓPEZ, ANTONIO-GERMÁN CIUTADANS EDUCATS, CIUTADANS INSTRUÏTS: APLICACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ A L'EDUCACIÓ AMBIENTAL
MAICAS ROCA, ROSA MARÍA EL PROJECTE EDUCATIU DE BARRI EN UN ENTORN SOCIOECONÒMIC DESFAVORIT
MANTÉ I BARTRA, NÚRIA UNA PROGRAMACIÓ INTERDISCIPLINAR PER A L'ALUMNAT D'INCORPORACIÓ TARDANA
MANZANARES ARGENSÓ, PERE DESENVOLUPAMENT D'UN MODEL D'AVALUACIÓ INTERNAZ DE CENTRE I SEGUIMENT DE LA QUALITAT I LA MILLORA EDUCATIVA
MARTÍN CARRERO, LLÚCIA ENSENYAR A COMPRENDRE, ENSENYAR A DESCRIURE
MARTÍNEZ GONZÁLEZ DE LA RUBIA, M. ANTONIA MODUS NOVUS PER AUGMENTAR LA COMPETÈNCIA EN LA LLENGUA I CULTURA PRÒPIES DES DEL LLATÍ MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE LA XARXA INFORMÀTICA
MIQUEL PÉREZ, JOAN ELS CRÈDITS DE SÍNTESI I EL TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT COM A RECURSOS METODOLÒGICS EN L'AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR
MONFERRER I BALLESTER, IRENE FEM UN CENTRE SOSTENIBLE, SALUDABLE I SOLIDARI
MORALES AZNAR, JOSEP ESCALA DE DESENVOLUPAMENT DE LES QUALITATS COORDINATIVES. COORDINACIÓ FINA I COORDINACIÓ GROSSA, UN PAS CAP AL RENDIMENT ACADÈMIC
MORATÓ ERILL, NÚRIA ENTORN INFORMÀTIC PER CONTRIBUIR AL DESENVOLUPAMENT DE L'AUTONOMIA I LA COMPETÈNCIA ESTRATÈGICA EN L'APRENENTATGE DE L'ALEMANY A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
MOREU CALVO, ÀNGEL C. L'APRENENTATGE DE LA CIUTADANIA DURANT L'ESO. TEORIA I PRÀCTICA
MUNTADA VENDRELL, LLUÍS FILOSOFIA DES DE LA LITERATURA I EL CINEMA
NAVARRO BABILONI, M. ANTÒNIA EL CONTE COM A EINA PEDAGÒGICA PER A L'ADQUISICIÓ DE COMPETÈNCIES SOCIALS I EL TRACTAMENT DE LA MULTICULTURALITAT
NEBOT I LLOMBART, VÍCTOR RECURSOS I ESTRATÈGIES PER UNA VISIÓ DE L'ART DES DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS: LA CIÈNCIA DE L'ART
NÚÑEZ ÁLVAREZ, LLUCIÀ PROPOSTA DE CONDICIONS DE QUALITAT GENERALITZABLES A L'ESO
OUTES JIMÉNEZ, ROSARIO VALIDACIÓ I FIABILITAT DE PROVES DE RENDIMENT D'ANGLÈS DE NIVELL ELEMENTAL
PARÉS CORRETGÉ, ÀNGELS LA NOVA CONCEPCIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
PELEGRÍ SARLÉ, ADELAIDA COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA A PARTIR D'UNA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR ARRELADA A L'ENTORN IMMDIAT, AMB ÚS D ELES NOVES TECNOLOGIES
PICOLA SANCERNI, NÚRIA L'ENSENYAMENT DE LA CULTURA EN L'APRENENTATGE D'UNA LLENGUA ESTRANGERA. EL CAS DE L'ITALIÀ
PLANAS SISQUELLA, MIREIA EL TREBALL AMB LES FAMÍLIES DELS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS: APROXIMACIÓ A UN MODEL SISTÈMIC-RELACIONAL EN L'ÀMBIT EDUCATIU
PONS PUJOL, JORDI ELS FETS DE CATALUNYA I DELS CATALANS VISTOS DES D'EUROPA. APLICACIÓ DIDÀCTICA DE DOCUMENTS POLÍTICS I DIPLOMÀTICS EUROPEUS SOBRE ELS CATALANS I EL SEU SEGLE XX
PONT BONET, NÚRIA AVALUACIÓ DELS TRASTORNS DE LA PERSONALITAT EN L'ADOLESCÈNCIA
PUIG I SALVADOR, ELISENDA LA DRAMATITZACIÓ I EL TEATRE A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. RECURSOS DIDÀCTICS PER A LA INTEGRACIÓ ESCOLAR I EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA I LA CULTURA CATALANES
PUIGPELAT PALLARÈS, MONTSERRAT LA IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DE LA TUTORIA INDIVIDUAL O PERSONALITZADA EN ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA. MILLORA DELS PROCESSOS I PROCEDIMENTS PER AFAVORIR L'ORIENTACIÓ PERSONAL, ESCOLAR I PROFESSIONAL DE L'ALUMNAT I LA COMUNCIACIÓ AMB LES FAMÍLIES, A TRAVÉS DE LA TUTORITZACIÓ GRUPAL I DE LA TUTORITZACIÓ PERSONALITZADA
QUERO GALLEGO, ÀNGELA TÈCNIQUES DE MUSICOTERÀPIA APLICADES A L'ESCOLA. UNA PROPOSTA DE TREBALL INTERDISCIPLINAR PER A NENS AMB DIFICULTATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES
RIBERA I TURRÓ, JOSEP ACOSTANT ELS TAE
ROCA TRESCENTS, ADRIÀ ESTUDI DELS RECURSOS COMUNICATIUS A L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES
RODRÍGUEZ BARRAL, PAULINO INTRODUCCIÓ A LA ICONOGRAFIA DE L'ART OCCIDENTAL DE CONTINGUT RELIGIÓS
RODRÍGUEZ MORENO, M. CARMEN DIALOGUE JOURNAL WRITING IN BATXILLERAT
ROSA I GREGORI, GENOVEVA USOS EDUCATIUS D'INTERNET I APRENENTATGE COL·LABORATIU. FOEMENTEM LA LECTURA I L'ESCRIPTURA A L'ESCOLA
ROSA MONTAGUT, M. AMPARO L'APRENENTATGE MUSICAL: UNA GRAN APORTACIÓ A LA RESTA D'ÀMBITS DE CONEIXEMENT (CIÈNCIES EXPERIMENTALS, MATEMÀTIQUES I LLENGÜES). ELABORACIÓ D EMATERIAL PER APRENDRE MÚSICA DES DE LA INTERDISCIPLINARIETAT
SALGUEDA COLOMER, M. DOLORS INSTRUMENTS PER A LA DETECCIÓ ESPECÍFICA DELS ALUMNES AMB PROBLEMES DE CONDUCTA ALS IES. ESTRATÈGIES PER MILLORAR LA INTERVENCIÓ
SAMANIEGO I RAVENTÓS, JOAN CREACIÓ D'UNA APLICACIÓ INTERACTIVA MULTIMÈDIA PER AL COMENTARI I ANÀLISI DE TEXTOS FILOSÒFICS A L'ASSIGNATURA D'HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA DEL BATXILLERAT (LOGSE)
SÁNCHEZ AGUSTÍ, FERRAN ELS MAQUIS (LA RESISTÈNCIA ARMADA ANTIFRANQUISTA). APROXIMACIÓ BIBLIOGRÀFICA, FILMOGRÀFICA I DOCUMENTAL MITJANÇANT LA CREACIÓ D'UNA WEB D'ÚS PER AL CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
SÁNCHEZ FÉRRIZ, MIQUEL ÀNGEL ELABORACIÓ D'UN RECULL DE PROVERBIS EN DIVERSES LLENGÜES EUROPEES, AMB L'ESTABLIMENT DE LES EQUIVALÈNCIES CORRESPONENTS, PER A LA SEVA UTILITZACIÓ COM A RECURS PEDAGÒGIC A LA CLASSE DE LLENGÜES ESTRANGERES
SANTIAGO TAMAME, ALICIA ESTRATÈGIES EDUCATIVES PER A L'APRENENTATGE D'HISTÒRIA DE L'ART A L'ESO
SOLÉ BORONAT, GEMMA L'ÀREA D'EDUCACIÓ FÍSICA EN LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
SOLER MARTÍNEZ, ALBERT JOSEP DIDÀCTICA DE LA TECNOLOGIA A L'ESO: EL MÈTODE DE PROJECTES TECNOLÒGICS COM A UN ENTORN FAVORABLE EN LA CONTEXTUALITZACIÓ DE LA TEORIA DE L'ACTIVITAT DE L'APRENENTATGE
TARDÀ I COMA, JOAN CIUTAT D'ACOLLIDA: CORNELLÀ DE LLOBREGAT
TERUEL SAMSÓ, ANNA PARO L'ORELLA I ESCOLTO. MATERIAL DIDÀCTIC DE COMPRENSIÓ AUDITIVA PER A ALUMNES D'INCORPORACIÓ TARDANA DE LLENGÜES NO ROMÀNIQUES
TORNÉ I TEIXIDÓ, RAMON LA PRESÈNCIA DEL MÓN CLÀSSIC EN LA CULTURA CATALANA
VILA CATALÁN, AGNÉS VINE'M A VEURE: PROJECTE EDUCATIU PER A NENS I NENES AMB MALALTIES DE LLARGA DURADA
VILALTA I ERRA, RAMONA ASPECTES GENÈTICS DE QÜESTIONS BIOÈTIQUES IMPORTANTS EN EL CURRÍCULUM DE L'ESO
VILLALBA PÉREZ, RODERIC LA RÀDIO A INTERNET. RECURSOS PER FER RÀDIO PER INTERNET ALS CENTRES EDUCATIUS D'ENSENYAMENT OBLIGATORI A TRAVÉS DEL SERVEI XTEC RÀDIO
VIÑAS CIRERA, JESÚS ELEMENTS ORGANITZATIUS FAVORABLES A LA IMPLEMENTACIÓ D ELA CULTURA DE LA MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ PACÍFICA DE CONFLICTES ALS CENTRES EDUCATIUS