Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol:

Decidir-se per la Formació Professional: una opció de futur

Autoria: Carme Cornet de la Salud
Modalitat: A
Característiques: Treball realitzat en format paper. Consta de 71 pàgines i hi estan incorporats 30 gràfics estadístics
Orientació del treball: Treball d’investigació
Temes i/o Identificadors:

L’orientació educativa i la representació educativa que es té dels estudis de la Formació Professional reglada.

Nivell: Professorat d’educació secundària obligatòria i assessors/es dels equips d’assessorament psicopedagògic (EAP)
Resum:

Amb l’elaboració d’aquest treball es pretén aconseguir dos objectius bàsics. En primer lloc identificar i entendre les creences i representacions que els diferents professionals que participen en el procés d' orientació, tenen dels estudis de la Formació Professional reglada. És vol donar a conèixer quina és la tendència majoritària d’opinió sobre aquests estudis, a partir de les respostes que el/les tutors/es, professorat de psicologia i pedagogia i assessors/es psicopedagògiques han donat en les entrevistes i enquestes realitzades.
I d’altra banda amb el coneixement obtingut de quina és la representació que es transmet de la Formació Professional, es vol obrir la possibilitat de millorar el procés d’orientació al final de la secundària, quan l’ alumne pren la decisió d’optar per un determinat itinerari educatiu.