Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina web

 
Títol: La ràdio a Internet
Recursos per fer ràdio per Internet als centres educatius d’ensenyament obligatori a través del servei XTEC Ràdio.
Autoria: Roderic Villalba Pérez.
Modalitat: B2
Característiques: El format del treball és un web que es pot consultar a www.grupmapnet.com/radioweb
El contingut s’adjunta en un cedé. Clicant dos cops sobre el fitxer "Índex" es visualitza el contingut, talment com si accedíssim al web.
Els blocs temàtics s’adjunten en format PDF i també en format paper per facilitar la consulta, malgrat sigui imprescindible consultar el web per tal de fer-se càrrec del contingut, altrament no és gens fàcil. A l’apartat 6 de la memòria –relació de materials continguts en els annexos- s’adjunten tots aquests materials.
Orientació del treball: És un web que pretén ser el portal de la ràdio escolar en llengua catalana. Per treballar els continguts radiofònics del web cal disposar d’un ordinador multimèdia i d’un bon accés a Internet.
L’objectiu bàsic d’aquest portal radiofònic és oferir materials amb suport telemàtic per tal que els centres educatius d’ensenyament obligatori de Catalunya puguin utilitzar la ràdio a través d’Internet, per mitjà del servei XTEC Ràdio.
Si la ràdio convencional presenta dificultats tècniques manifestes per incorporar-la activament a la pràctica docent, la ràdio a través d’Internet permet de superar bona part d’aquestes dificultats.
És per això que la ràdio telemàtica, la ràdio a través d’Internet, pot ser una bona alternativa a la ràdio convencional i, alhora, és a l’abast tècnic dels centres educatius d’ensenyament no universitari.
Aquest web vol posar a l’abast dels professionals i dels nois i noies de parla catalana els recursos i materials per treballar la ràdio i per fer ràdio als centres educatius de manera assequible i motivadora
.XTEC Ràdio pot arribar a convertir-se en l’embrió d’una futura ràdio escolar catalana a Internet. Cal anar més enllà de la precària situació actual i potenciar un servei que faciliti la producció radiofònica escolar i afavoreixi la introducció d’aquest mitjà de comunicació en aquells centres educatius que no el treballen habitualment.
El projecte Interràdio té un format de projecte telemàtic, en la línia de les WebQuest, ja que són activitats orientades cap a la investigació en les quals bona part de les informació prové de recursos d’Internet.
Temes i/o Identificadors: ràdio, internet, ràdio internet
Nivell: Està dirigit bàsicament a grups escolars del cicle superior d’Educació Primària i d’ESO, si bé els continguts es poden treballar per part d’altres col·lectius o fins i tot en l’àmbit personal.
Resum: La ràdio és, sens dubte, el mitjà de comunicació menys usat per part del sistema educatiu. I menys encara de manera sistemàtica. Cal integrar el treball radiofònic en les tasques escolars.Aquest és un web que pretén ser el portal de la ràdio escolar en llengua catalana.
L’objectiu és oferir materials amb suport telemàtic per tal que els centres educatius d’ensenyament obligatori de Catalunya puguin utilitzar la ràdio a través d’Internet, per mitjà del servei XTEC Ràdio, que pretén promocionar el servei de ràdio per Internet.
Està dirigit bàsicament a grups escolars del cicle superior d’Educació Primària i d’ESO.
La ràdio telemàtica, la ràdio a través d’Internet, és una bona alternativa a la ràdio convencional i, alhora, és a l’abast dels centres educatius.
Aquest web posa a l’abast dels docents i dels nois i noies els recursos per treballar la ràdio i per fer ràdio.
Interràdio té un format de projecte telemàtic, en la línia de les WebQuest, ja que són activitats orientades cap a la investigació en les quals bona part de la informació prové de recursos d’Internet.