Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol:

Incidència de l’estil interactiu d’Ensenyament/Aprenentatge en la millora de les competències lingüístiques bàsiques a l’inici de l’Educació Primària

Autoria: M. Claustre Cardona Pera
Modalitat: A
Característiques: Es tracta d’un document de 88 pàgines organitzat en dues parts. En la primera part es fa una proposta de treball de narració per alumnes de cicle Inicial d’Ensenyament Primari. Aquesta proposta utilitza els contes com a motivació per establir un diàleg a l’entorn del tòpic del conte però que va més enllà del que s’hi explica. Per a facilitar aquest diàleg s’han triat contes que tenen com a característica comuna que parlen de fets i de situacions molt properes o que ho haurien de ser als nens d’aquesta edat. Per tal d’ajudar a aquest anàlisi s’inclouen mostres de com treballar cinc contes de temàtiques diferents.
La segona part és un treball de recerca que pretén avaluar si un treball basat en el diàleg sobre fets propers als nens ha aportat una millora en la seva competència en el llenguatge, sobretot a nivell de discurs narratiu. En aquesta apartat es fa un estudi estadístic a partir d’unes codificacions que s’expliquen.
Tota vegada que els materials són per a la seva utilització, s’han presentat també per separat i s’hi ha afegit una llista d’altres contes i una guia per a valorar les produccions narratives. Aquest document consta de 47 pàgines.
Orientació del treball: És essencialment un treball per a l’aula si bé porta l’afegit d’haver-se pogut comprovar si s’assoleix el que es considera que s’hauria d’aconseguir en la seva aplicació.
Temes i/o Identificadors:

Discurs narratiu, el diàleg o la intervenció dialògica ( Wells).

Nivell: Cicle Inicial
Resum:

L’objectiu d’aquesta llicència ha estat doble: Per una banda mostrar com treballar el llenguatge oral amb els nens de Cicle Inicial i demostrar que fer-ho d’una manera determinada aporta realment beneficis als nens que hi han participat.
És un treball totalment pràctic que neix de la necessitat d’aportar propostes per a la millora del llenguatge a les escoles amb les que com especialistes del llenguatge compartim i col·laborem per millorar la resposta educativa dels alumnes sords. Estem convençuts que una manera determinada de treballar el llenguatge a les escoles determinarà la millora dels nostres infants amb dificultats i també millorarà la competència lingüística dels altres.
A la vegada, el treball de recerca sobre la incidència d’aquesta manera de treballar en aquesta millora permet animar els mestres i fer-los veure que els seus esforços valen realment la pena.