Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: IES.net . Una xarxa per a compartir la informació i afavorir l’aprenentatge
Autoria: Sebastià Gironès Garcia
Modalitat: A
Característiques: El treball conté 133 pàgines repartides en quatre apartats:
Memòria (14 p.)
Manual per a coordinadors informàtics (88 p.)
Formació (26 p.)
Gestió de recursos educatius Recull.net (5 p.)
També hi estan inclosos dos CD’s amb material informàtic de suport que acompanyen els dossiers.
Orientació del treball: Material informàtic de suport al centre aplicable a traves dels coordinadors informàtics
Temes i/o Identificadors: Intranet, xarxes amb Windows 2000 Server, serveis de terminal, instal·lacions administratives, compartiment de CD’s, control de la impressió, altes múltiples, formació informàtica del professorat.
Nivell: Educació primària, Educació secundària obligatòria, Educació secundària postobligatòria, Coordinadors informàtics.
Resum: Dels materials presentats, els assoliments més destacables són els següents:
 

Pel que fa a la formació del professorat
Cada professor disposa d’un nom d’usuari i pasword des del primer dia. També disposa d’espais propis i elements de la xarxa personalitzats, unitats virtuals, impressores, espais comuns amb alumnes, etc.
Tots els professors comparteixen recursos a la base de dades Recull.net, on poden fer consultes.

Pel que fa a l’alumnat
En la utilització de la xarxa, tenen privilegis molt semblants als dels professors: nom d’usuari i pasword, unitats virtuals, impressió, compartiment de carpetes, transferència d’arxius, etc.
També disposen d’un servei de CD’s compartit, on es poden utilitzar unitats de CD virtualment.

Pel que fa a la coordinació informàtica
Les tasques de manteniment de software es poden disminuir considerablement.
Les estacions tenen la mateixa informació a principi de curs que a final, ja que els perfils i arxius dels usuaris s’emmagatzemen en els servidors.
En el cas del servei TopSetze, cal anar afegint les imatges necessàries en el servidor i a les estacions no cal fer-hi res.
La possibilitat d’utilitzar ordinadors antics com a terminals connectats a un servidor potent creiem que s’hauria de tenir en compte a l’hora d’allargar la vida dels ordinadors que hi ha en els nostres centre.
L’accés als servidors des de fora del centre facilita la feina de l’administrador.
La base de dades Recull.net pot ser mol útil al professorat dels centres per a registrar els recursos de les diverses matèries i localitzar-los posteriorment amb facilitat per temes i/o nivells.
El control d’impressores estalvia molta tinta i paper.
En general, el Manual per a Coordinadors permet fer arribar a qualsevol centre una manera de fer la gestió integral dels recursos informàtics que pot facilitar la feina del coordinador informàtic.