Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol:

Les competències bàsiques a Infantil, els quatre pilars de l’educació i la pràctica musical.

Autoria: Immaculada Amorós Mestres
Modalitat: A
Característiques:

El treball  conté 193 pàgines amb bibliografia i annexos. Hi ha material audiovisual complementari: quatre cintes de vídeo.

Orientació del treball:

Treball d’estudi. Material de reflexió i anàlisi per als ensenyants. Educació Infantil i Música.

Temes i/o Identificadors:

Competències bàsiques; J. Delors; educació; didàctica; música; aprenentatge; Departament d’Ensenyament.

Nivell: Educadors. Educació Infantil, primer i segon cicle. Mestres de música.
Resum:

Aquest treball entra en dos camps de l’ensenyament. Un que abasta temes de molta actualitat i d’àmbit interdisciplinari -les competències bàsiques i els quatre pilars de l’educació- i l’altre d’àmbit curricular -l’educació musical. Tots ells emmarcats en l’etapa Infantil.
Tracta aquests dos camps a partir dels objectius proposats:
Considerar si cal concretar competències bàsiques en l’etapa d’Ed. Infantil i quines s’identifiquen com a bàsiques
Aportar a l’etapa Infantil criteris pedagògics i didàctics bàsics que faciliten l’adquisició de competències i la pràctica quotidiana dels quatre pilars de l’educació, a partir dels seus punts de confluència.
Mostrar que la pràctica del Llenguatge Musical en els primers anys de vida de l’infant, comporta un assoliment de les capacitats d’aprendre a fer, a conèixer, a conviure i a ser, i , per tant, de les competències bàsiques
Partint de la reflexió personal sobre la pràctica educativa, es presenta la necessitat d’esbrinar "allò que és fonamental" a Infantil i de la consideració d’unes competències bàsiques per aquesta etapa. En aquesta part es consulta documents i es planteja uns temes de reflexió i discussió que, amb les opinions d’alguns professionals de l’educació, porta cap a una definició de competència, d’ infant competent a 0-6 i de com concretar unes competències bàsiques.
Paral.lelament tracta, des d’una vessant reflexiva, els quatre pilars de l’educació de l’informe Delors, i aporta una visió educativa que convida a reflexionar sobre la pròpia pràctica docent i aprofundir en els diferents àmbits de l’educació. En aquesta part també s’aporta l’opinió dels professionals.
Dels punts de confluència que se’n deriva després d’haver tractat aquests dos temes, se’n perfilen uns criteris pedagògics i didàctics molt bàsics i que permeten revisar la pròpia pràctica educativa i millorar-la.
D’àrea curricular s’agafa l’Educació Musical i es relaciona amb les competències i els quatre pilars, essent tractada des de tres vessants: el currículum, les vivències personals amb la música i les opinions de professionals. Aquesta part dóna elements que suggereixen "allò que és bàsic" a Infantil respecte l’àrea de música.
A partir d’aquí es presenta un recull d’activitats musicals enregistrades en vídeo (annexos) on, des de l’observació i l’anàlisi, permet constatar, en gran part, que la pràctica de la música a Infantil afavoreix i potencia en l’infant el desenvolupament de les seves capacitats que el fan conèixer, fer, conviure i ser, capacitats que el porten a l’assoliment de competències.
De cada tema tractat es presenta unes conclusions que no pretenen ser definitives sinó material de reflexió i discussió per als educadors. El treball es conclou amb unes consideracions finals i aporta nova reflexió.