Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: El Maquis. Corpus bibliogràfic, fílmic i documental de la resistència armada antifranquista. Instruments per al seu ús.
Autoria: Ferran Sánchez Agustí
Modalitat: A
Característiques: Conté 125 pàgines i es divideix en tres parts.
La primera part recull tres corpus comentats fruit d'un extens treball de recerca i investigació en els fons de variades biblioteques i arxius tan públics com privats.
La segona part ofereix un seguit de propostes i concreció de competències bàsiques per:
Manejar bibliografia i hemerografia. Afrontar el visionat de documentals televisius. Aproximar-se a la cinematografia temàtica. Desenrotllar una sessió de cinefòrum a l'aula. Orientar un crèdit de síntesi o un treball de recerca. Possibilitar un crèdit d'educació visual i plàstica. Elaborar un eix transversal amb les asignatures d'educació física, anglès, llengua catalana, llengua castellana.
La tercera part és la indexació d’autors, traductors, guerrillers i resistents, governamental,onomàstica i fílmico-documental. Completen aquest capítol un glossari, una definició argumentada del mot maquis, una relació de sigles i una sèrie d'enllaços temàtics a Internet.
Orientació del treball: Instruments per a ser utilitzats a l'aula, bàsicament en l'asignatura de Ciències Socials amb diverses propostes interdepartamentals a les àrees d'Educació Física i Llengua i una proposta de crèdit d'Educació Visual i Plàstica.
Temes i/o Identificadors: Didàctica; ensenyament; història; literatura temàtica; teatre; cinema; documentals televisius.
Nivell: Cicle Superior de Primària, ESO, Mòduls de Cicle Superior i Batxillerat.
Resum: La mera lectura d'aquests tres corpus (bibliogràfic, cinematogràfic i documental) pot servir al més neòfit en la matèria per tenir una visió general de l’abast real i estudis apareguts sobre la resistència armada antifranquista i per lògic antecedent, de la participació dels espanyols a la de França.
El corpus llibresc i hemerogràfic aplega més de set-cents títols. Va acompanyat normalment, exceptuant els títols de ficció, d'una breu recensió o sinopsi sobre el seu contingut, adés extensa per raó de la seva importància o del seu contingut inèdit, adés inexistent per l’evidència diàfana del seu títol.
Estudiants i professors de tots els nivells acadèmics de la Comunitat Educativa Catalana consultant aquest treball poden accedir a una documentada font d’informació sense precedents a l’Estat espanyol i al mateix temps poden barallar la possibilitat d’utilitzar alguns dels instruments d’ús proposats.