Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina Web

 
Títol:

Elements de llenguatge audiovisual: Juga amb les imatges

Autoria: Llogari Casas Torres
Modalitat: A
Característiques: Material amb format CD-Rom acompanyat d’una memòria escrita de 40 pàgines d’extensió on hi consta la descripció del treball
Orientació del treball: Material per a l’aula i per al portal edu365.com
Temes i/o Identificadors:

l’enquadrament; l’escala; el camp visual; el punt de vista; la fragmentació; les ombres; el moviment

Nivell: Educació infantil i primària
Resum: Al llarg d’aquest treball es fa un repàs a aquells blocs de coneixement i conceptes elementals que conformen els elements bàsics del llenguatge audiovisual.
Els continguts s’estructuren en set grans apartats que giren a l’entorn d’un conte motivador, aquest, també es troba dividit en set apartats per tal de fer-los coincidir amb els blocs de coneixement. A banda d’això, a cada bloc de coneixement també n’hi correspon un altre on, fent servir el joc com a forma d’aprenentatge, es plantegen un conjunt d’activitats a l’entorn del tema tractat.
Estructura:
El bloc del conte està estructurat en set parts que es poden veure de forma lineal o parcialitzada segons sigui la intencionalitat dels usuaris.
Cadascun dels blocs de contingut s’estructuren en quatre apartats: el cal saber que…, sabies que…, vols fer un experiment? i coses per jugar.
Pel que fa als blocs dels jocs, cadascun d’ells conté tres activitats interactives relacionades amb els continguts desenvolupats.