Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina web

 
Títol: Portal web d'eines psicopedagògiques d'ús per a psicopedagogs dels EAP i docents.
Autoria: Teresa Julià Dinarès
Modalitat: A
Característiques: El treball és una pàgina web   on estan ordenats materials de diferents EAPs segons a l’àmbit de treball (alumnat, famílies, centres, sector i equip), el tipus d’actuació (avaluació, assessorament, elaboració de dictàmens, etc.) i tenint en compte el tipus de document (criteris, procediments, models i proves).
Orientació del treball: Pàgina web que pot ser consultada sobretot per professionals dels EAP i per docents interessats en l’orientació i assessorament psicopedagògic.
Temes i/o Identificadors: Orientació; assessorament; intervenció, dictàmens; adaptacions; famílies; aprenentatge; dificultats; avaluació; criteris; equip; sector, aci, llenguatge, observació, EAP, entrevista, escolarització, aprenentatge, sigles, psicopedagog
Nivell: Educació infantil, primària i secundària obligatòria
Resum: L’objectiu de la llicència ha estat la construcció d’un portal webd'eines psicopedagògiques d'ús pels professionals dels EAP i pel professorat, la finalitat del qual és contribuir a fer més efectiva l'acció docent, ajudar a la relació amb les famílies i, en definitiva, millorar les relacions en la comunitat educativa.
Es pretén facilitar als psicopedagogs el treball d'assessorament als docents i als pares a través de les pautes elaborades en el portal web, tenint en compte la creixent demanada d'assessorament per part de les famílies. Hi ha un ampli recull d'orientacions a totes les vessants del fet educatiu, des l'aprenentatge de les competències bàsiques fins a els problemes més freqüents en l'àmbit familiar, tot sistematitzant la feina feta fins ara per tots els professionals dels EAP.
En definitiva el projecte ha estat la creació d’un portal web on docents i psicopedagogs poden trobar orientacions útils que els ajudin en la tasca diària d'assessorament, tot donant informació d'altres pàgines web o de bibliografia sobre els temes tractats que puguin ser d’interès per a tots.