Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Les normes i les oportunitats. Les normes a l’aula: generen o limiten les oportunitats d’aprenentatge?
Autoria: Alícia Garcia Colomo
Modalitat:  A
Característiques: Volum I- Treball d’investigació i pauta d’avaluació autoreguladora. (192 planes)
Volum II- Material i dades que s’han obtingut i s’han construït al llarg de la recerca: pautes, exemples, observacions…(200 planes)
Orientació del treball: Pauta d’avaluació a l’aula per saber quines normes, implícites i explícites, es fan servir i poder millorar la nostra pràctica docent.
Pautes d’observació i registres a l’aula.
Recerca sobre l’estudi de casos de 6 alumnes a l’aula i 3 professors.
Tipologia de les normes i les seves funcions a l’aula.
Temes i/o Identificadors: Oportunitats d’aprenentatge, normes, interaccions, avaluació, recerca, perfil, professor, alumne.
Nivell: Educació Secundària Obligatòria.
Resum:

La presentació d’aquest projecte sorgeix a partir d’una realitat de la qual en som partícips tant els professionals de l’educació com la societat en la que ens trobem immersos. Una part de l’alumnat de l’Ensenyament Secundari Obligatori, a partir de 2n. d’ESO i especialment al 3r. curs, no rendeix al màxim de les seves possibilitats, origina problemes de disciplina en les aules i sembla no estar motivat per les àrees que se’ls imparteixen.
El projecte presentat vol donar resposta a una sèrie de preguntes que sorgeixen de la reflexió sobre aquesta realitat educativa que existeix avui en dia en els nostres centres d’Ensenyament Secundari Obligatori. Algunes d’aquestes qüestions són les següents:
Per què el nivell de rendiment dels nostres alumnes disminueix especialment a partir del 2n. curs de l’ESO?
Què els està passant a aquests alumnes?
Els centres i els seu professorat està oferint a l’alumnat tot allò que de veritat necessita?
Les condicions normatives són les més adequades perquè aquests alumnes puguin realitzar uns aprenentatges rellevants?
Els professionals de l’educació adaptem el procés d’ensenyament-aprenentatge a cada alumne/a i donem oportunitats d’aprendre perquè tots ells puguin desenvolupar les competències bàsiques, les quals necessitaran per formar-se com a persones adultes competents?
És a partir d’aquestes consideracions, que es concreta el meu projecte. La recerca es focalitza en l’alumne/a, com a individu, i vol analitzar tot el que l’envolta dins del centre docent i que, per tant, repercutirà directament o indirectament en les seves relacions, en el seu comportament i en el seu rendiment.