Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Ensenyar a comprendre, ensenyar a descriure
Autoria: Llúcia Martín Carrero
Modalitat: B3
Característiques: La part teòrica consta de 67 pàgines i conté dos apartats: la comprensió lectora i la composició escrita (descripció). Hi ha també 8 annexos amb el material preparat per als docents i per als alumnes.
Orientació del treball: Elaboració de propostes d'ensenyament:
- Per a la comprensió lectora. Aquesta proposta inclou l'ensenyament d'estratègies d'abans i durant la lectura en un entorn de treball cooperatiu.
- Per a una estructura de text; la descripció. Aquesta proposta inclou la introducció d'un esquema d'autoregulació i la concreció de nivells de correcció i avaluació quant als processos d'alt nivell i processos de nivell automàtic.
Temes i/o Identificadors: Ensenyament d'estratègies, descripció, comprensió lectora, treball cooperatiu.
Nivell: Primària: cicle inicial i cicle mitjà.
Resum: Aconseguir la millora en comprensió lectora i composició escrita amb tots els alumnes del grup classe és un repte per a molts mestres de primària. Aquest treball fa una aposta decidida per ensenyar als alumnes de tercer de primària a participar activament en la comprensió dels textos utilitzant l'ensenyament directe i alhora l'aprenentatge cooperatiu. També proposa treballar la composició escrita seguint els components del model de Flower i Hayes: planificació, textualització i revisió. Els programes han estat aplicats en una escola i s'hi presenten els resultats de les avaluacions dels alumnes i la valoració dels mestres.