Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol:

La rueda de las culturas: Mitos, cuentos y leyendas interculturales.

Autoria: Pere Danès Carbonell
Modalitat: A
Característiques:

El treball  conté 106 pàgines, distribudes en: Quatre Annexos que contenen: Introducció i les tres unitats didàctiques amb els corresponents jocs de fitxes amb informació suplementària per a la realització didáctica del treball. Versions pròpies dels mites, contes i llegendes que són l’objecte de l’estudi. Bibliografía ordenada alfabèticament.

Orientació del treball:

Material per a ser utilitzat a l’aula. Assignatura de Llengua i Literatura castellana.

Temes i/o Identificadors:

Didàctica; ensenyament; literatura internacional; llengües;

Nivell:

Educació secundària obligatoria: Segon cicle. Educació secundària postobligatòria.

Resum:

Existeixen uns tipus de contes, mites i llegendes que es donen a totes les cultures, perquè tenen un tronc comú. El treball aporta materials – corpus de textos i fitxes d’explicació i ampliacióaptes pel tractament didàctic que facin evident les arrels comunes de diversos temes, motius i personatges dels contes de diverses cultures. En especial: l’àrab, la hindú, la grecollatina, la llatinoamericana i l’europea.
Temes:
a) Tres historias y un mismo tema: La Bella y la Bestia.
b) Los ogros y la narrativa de aventuras.
c) Los héroes gemelos como símbolo.