Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Coneixement i transformació de l'actitud del professorat de secundària en relació a l'avaluació interna
Autoria: Josep M. Bringué i Portella
Modalitat:  A
Característiques: El treball conté 164 pàgines de text amb bibliografia seleccionada, 114 gràfics i 44 quadres estadístics de les 82 preguntes dels qüestionaris, i 36 annexos.
Orientació del treball: Treball d’investigació amb conclusions i propostes susceptibles de ser utilitzades en l'organització dels centres i en la relació de l'administració amb el professorat d'ESO.
Temes i/o Identificadors: Ensenyament, directors/es, avaluació interna, actituds, estrès, formació permanent, codi deontològic.
Nivell: Educació Secundària Obligatòria; Educació Secundària Postobligatòria.
Resum: La investigació s'ha dut a terme en els centres de secundària de l'Hospitalet de Llobregat en dues vessants: els directors/es i el professorat.
Una primera fase ha estat la recerca d'una base teòrica. Aquesta ha permès concretar la investigació en: avaluació interna com a mecanisme per a la consecució d'una qualitat educativa, actituds negatives del professorat i una formció permanent i un codi deontològic com a eines per superar aquelles actituds.
S'ha elaborat una enquesta per als directors/es i una altra per al professorat amb dues parts diferenciades: com es veu la realitat i com es desitjaria o hauria de ser l'ideal.
L'anàlisi dels resultats i de le sentrevistes han tret a la llum una actitud negativa predominant vers l'avaluació interna i una insatisfacció general. Unes conclusions i unes propostes volen ajudar a reconduir aquelles.