Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead

 
Títol: Dialogue journal writing in "Batxillerat"
Autoria: M. Carmen Rodríguez Moreno
Modalitat: B2
Característiques: El treball conté 110 pàgines amb bibliografia i annexos de suport.
Orientació del treball: Treball d’investigació. Assignatura d'anglès.
Temes i/o Identificadors: Writing; Journal writing; Dialogue journal writing; Fluency and Accuracy; L1 and L2 writing; Process writing.
Nivell: Educació Secundària Obligatòria. Educació Secundària postobligatòria
Resum: L'objectiu principal d'aquest projecte és veure quina influència ha tingut la utilització de diaris escrits en anglès ("dialogue journals") per part d'un grup d'alumnes de Batxillerat de l'IES Enric Borràs de Badalona en comparació amb un altre grup control que no ha utilitzat diaris durant els cursos 2000-2001 i 2001-2002.
Ensenyar a escriure utilitzant la llengua materna (L1) és una tasca difícil per als professors, però si a més els alumnes ho han de fer utilitzant un idioma que estan aprenent i no dominen (L2), en el meu cas l'anglès, això planteja grans dificultats, tant per als professors com per als alumnes.
Aquest treball d'investigació està dividit en dues parts. La primera presenta la història de L1 i L2 "writing" durant els últims anys així com l'eina de treball del porjecte: els diaris. La segona part és la part d'investigació on s'analitzen les dades recollides durant dos anys i es comenten els resultats.