Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: El Projecte Educatiu de barri en un entorn socioeconòmic desfavorit. Des de zero anys fins a l’escola d’adults
Autoria: Rosa M. Maicas Roca
Modalitat: A
Característiques: Nombre de pàgines: 38
He treballat amb material facilitat per l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, a més a més també amb la documentació obtinguda als cursets, jornades i simposis els que he assistit:
Educació: ciutat i participació. Universitat de Barcelona.
Simposi internacional "La millora de les oportunitats educatives en una societat en transformació".
Jornades sobre el PEC de la ciutat de Barcelona.
També he utilitzat el material elaborat per Trinitat Nova en relació al seu projecte educatiu de barri.
A la memòria hi ha inclòs un annex de com elaborar un projecte educatiu de barri
Orientació del treball: Reflexió i orientació per tots aquells barris desfavorits o no que desitgin elaborar un projecte educatiu de barri.
Temes i/o Identificadors: desfavorits, projecte edutaciu barri, projecte educatiu
Nivell: Va adreçat a tots els centres i ajuntaments que considerin que el treball en xarxa del centre educatiu i l’entorn és fonamental per assolir objectius òptims.
Resum: