Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Creació de material de racons per a l'aula d'idiomes. Activitats multimèdia interactives
Autoria: Isabel Hidalgo de los Cobos
Modalitat: B3
Característiques: El treball consta de 36 activitats de vocabulari i comprensió lectora, 4 e-books, 7 llibres de lectura, 1 power point, 15 activitats d’expressió oral, 19 activitats d’espressió escrita, 10 worcircles, 16 sopas de letras, 10 crucigramas, 5 taulers de jocs, 16 dominos, 11 memoris, 4 jocs de cartes, una pàgina web amb tutorials i activitats interactives i les fitxes d'explotació del vídeo de sis contes.
Els tòpics que es treballen en aquest material són: "faces, machines, town, food, weather, animals, Solar System, films, being ecofriendly, the past".
Orientació del treball: Material per a ser utilitzat a l’aula. Assignatura d’anglès.
Temes i/o Identificadors: aula d’idiomes, racons d’aprenentatge, activitats multimèdia.
Nivell: Cicle Superior d’Educació Primària
Resum: L'objectiu d'aquest projecte ha estat la creació de material per l'àrea d'anglès que faciliti el tractament de la diversitat a l'aula, mitjançant el treball en racons i l'ús de les noves tecnologies.
El fet de treballar en racons afavoreix que els alumnes progressin al seu propi ritme i puguin desenvolupar al màxim les capacitats, coneixements i destreses que després els permetran integrar-se de ple en la societat.
Tot el material i activitats giren al voltant de centres d'interès, de forma que durant les sessions de racons es reforça o amplia, segons el cas, allò que ja s'ha treballat prèviament a nivell de grup classe.
El material elaborat pretén, mitjançant jocs en els que la llengua oral adquireix gran importància, exercicis de vocabulari i comprensió lectora, l'audició i lectura de contes i l'elaboració de petits projectes d'escriptura, reforçar les diferents destreses lingüístiques i afiançar l'ús de les noves tecnologies com a eines que ens faciliten l'aprenentatge autònom.
A gran trets el treball realitzat seria:
  • Pàgina web amb activitats multimèdia interactives.
  • Activitats orals per parelles.
  • Activitats pel racó de "Video".
  • Activitats de vocabulari i comprensió lectora.
  • Activitats pel racó de "Writing".
  • Jocs pel racó de "Games".