Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: L’aprenentatge musical: Una gran aportació a la resta d’àmbits de coneixement (Llengua i Literatura). Elaboració de material per aprendre música des de la interdisciplinarietat
Autoria: M. Ampar Rosa Montagut
Modalitat: B1
Característiques: El treball conté 203 pàgines amb material textual resultat de la investigació desenvolupada, una selecció de textos i obres literàries de contingut musical, tot amb exercicis i orientacions didàctiques, i bibliografia.
Orientació del treball:  
Temes i/o Identificadors: Música, propietats pedagògiques de la música, música i llengua, música i literatura, interdisciplinarietat, educació musical.
Nivell: Professors/res d’ESO, principalment de l’àrea de música però també de llengua castellana, lengua catalana i literatura.
Resum: El present treball s’ha estructurat en tres blocs:

Estudi comparatiu entre els currículums establerts per el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ESO, de les àrees de Llengua i de Música, realitzat amb l’objectiu de descobrir i mostrar tots aquells punts i aspectes del currículum de Llengua que es poden desenvolupar amb l’aprenentatge musical.
Recerca de les relacions i vincles entre el llenguatge i la música, a partir, bàsicament, d’un breu però significatiu recorregut per la història de la música i amb una sèrie d’exercicis i d’orientacions pràctiques.
Elaboració d’un apartat específic de "literatura musical" en el que cal diferenciar dos blocs: una primera part que consisteix en la selecció de cinquanta textos literaris de diferents temàtiques musicals amb els corresponents exercicis i orientacions didàctiques i, una segona part que presenta un llistat de més de trenta obres narratives de temàtiques musicals diverses, acompanyades del seu respectiu resum. L’objectiu d’aquesta part del treball és doble: d’una banda, mostrar la gran quantitat de textos i obres literàries que han fet, de la música, el seu tema principal i, d’altra banda, mostrar i desenvolupar, una vegada més, la relació música-llengua des de la literatura.