Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Literatura a través del cine y cine gracias a la literatura
Autoria: Carmen Echazarreta Soler
Modalitat: A
Característiques: El treball és l’elaboració d’un material didàctic multimèdia i interactiu,  presentat en suport CD, que té com a objectiu l’aprenentatge de la literatura a través de l’obra escrita i de la versió cinematogràfica.
Orientació del treball: És una proposta didàctica destinada al 2n cicle de l’ESO i al batxillerat, que inclou eines, conceptes i activitats d’aprenentatge i d’avaluació referents a l’aprenentatge de  la literatura, a través de les 14 obres seleccionades. El procés d’aprenentatge que promou aquest material és versàtil, es pot plantejat com una aprenentatge a l’aula com l’autoaprenentatge del propi estudiant.
Temes i/o Identificadors: Aquest material s’ha dissenyat amb un objectiu general molt clar: despertar la sensibilitat de l’alumnat de secundària per la literatura. Paral·lelament, apareixen dos objectius subsidiaris de l’anterior:
- Aprendre el cinema, amb el seu llenguatge, com un altre forma d’explicar històries literàries.
- Descobrir la literatura amb un altre recorregut diferent de les metodologies clàssiques.
Nivell: És un material didàctic adreçat al professorat de llengua i literatura i als estudiants de 2n cicle de l’ESO i de batxillerat.
Resum: El material que he elaborat  és, en primer lloc, un projecte didàctic per facilitar l’aprenentatge de la literatura universal integrat en el currículum comú d’ambdues llengües, específicament, dins del de llengua castellana.
En segon lloc, és un material didàctic format per unitats didàctiques independents que permet la flexibilitat d’ús, a l’aula i dins de mars curriculars diferents: a l’entorn del crèdit comú, o a l’entorn d’un crèdit optatiu ,variable o dins d’un crèdit de síntesi. Aquestes unitats didàctiques s’han dissenyat seguint un criteri atípic en l’ensenyament clàssic de la literatura: un mite o tòpic literari; un tret de la realitat actual literària; un gènere; una adaptació cinematogràfica.
En tercer lloc, és un material que, pel seu disseny, aporta estratègies diverses que afavoreixen l’aprenentatge d’aquells aspectes invisibles de l’obra literària: el context històric de l’obra; el context personal de l’autor; els temes diferenciats dins d’una història; la psicologia dels personatges; l’impacte sensorial del relat; els elements que aporten la qualitat d’una obra.
Per últim, el criteri general que ha predominat és el de la qualitat literària, juntament amb el de la qualitat indiscutible de la adaptació o transposició cinematogràfica escollida. Sense oblidar, òbviament, el fet que les 14 obres integrants de la Literatura Universal expliquen històries que ens sedueixen i atrapen irremissiblement a tothom, i naturalment  als nostres estudiants.