Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Estudi del recursos comunicatius a l’ensenyament de les ciències
Autoria: Adrià Roca Trescents
Modalitat: A
Característiques: El treball, de 114 pàgines d’extensió, inclou l’estudi que s’ha fet de la Teoria de l’Argumentació de Perelman i la seva aplicació a l’anàlisi de classes de Física i Química de l’ESO i del Batxillerat.
Orientació del treball: Treball de recerca en didàctica de les ciències que pot tenir aplicació en la formació del professorat
Temes i/o Identificadors: Didàctica de les ciències, comunicació a l’aula, discurs docent, retòrica didàctica, Perelman
Nivell: Formació del professorat/ensenyants
Resum: El treball, que s’emmarca dintre d’una línia d’investigació del Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica de la Universitat de Barcelona, ha consistit en l’estudi dels recursos comunicatius emprats a l’ESO i al Batxillerat, en relació a la construcció de significats en l’ensenyament de les ciències, a partir de gravacions en video de classes impartides per professorat experimentat.
L’objectiu general del treball és contribuir a la millora de la formació del professorat de Ciències en relació al discurs que fa a l’aula, que és la part fonamental de la seva actuació.
Després de revisar un bon nombre de classes, el treball es centrà en els temes "La llum" (1r d’ESO), "El canvi químic" (equivalent a 2n ESO) i "Estructura atòmica" (2n Batxillerat).
En aquest estudi, que s’ha dut a terme de manera qualitativa i s’ha centrat en l’explicació (retòrica i argumentació) del professor, s’ha iniciat l’aplicació de la Teoria de l’Argumentació de Perelman i Olbrechts-Tyteca al discurs docent de les classes de ciències.
La conclusió principal és que, si bé es troben dificultats degudes a que l’esmentada teoria va ser proposada per al discurs jurídic, pot ser útil per establir un marc analític teòric aplicable al discurs docent.