Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 
Pàgina web

 
Títol:

El portal per a l’aprenentatge de la Biologia adreçat a la diversitat

Autoria: M. Carme Alós Calvó
Modalitat: A
Característiques:

Pàgina web "Els Animals" (22 Mb aproximadament) on es despleguen els continguts teòrics de l’àrea de Zoologia amb les activitats d’aprenentatge corresponents (es lliura també en format CD-ROM). S’acompanya d’una memòria de 90 pàgines on s’inclouen les característiques de l’espai web i també orientacions i suggeriments sobre la seva utilització.

Orientació del treball: Material per ser utilitzat a l’aula sota l’orientació i la supervisió del professor. Àrea de Ciències de la Naturalesa
Temes i/o Identificadors:

Ensenyament, Zoologia, anatomia externa, anatomia interna, reproducció, classificació, activitats d’aprenentatge.

Nivell: Educació Secundària Obligatòria; Educació Secundària Postobligatòria.
Resum:

La principal finalitat del projecte ha estat el disseny i confecció d’un portal d’Internet que fos útil com a eina d’aprenentatge per a l’estudi de la Biologia (i, en particular, de la Zoologia). L’espai web elaborat pot ser utilitzat pel professor com un complement de les seves classes teòriques i pràctiques que pot proporcionar-li recursos per:

  • Fer més entenedors els conceptes explicats, gràcies a la utilització d’imatges i esquemes adequats al seu nivell.
  • Planificar propostes diversificades de treball i preveure mecanismes d’avaluació diferenciats.
  • Atendre la diversitat de l’aula, amb el desplegament dels diferents temes sota aspectes, nivells i perspectives diversos.

El portal consta de cinc grans entrades: Biologia general, Zoologia, Botànica, Protoctistes i Fongs, Ecologia. Per a cada una d’aquestes entrades s’han elaborat els menús adequats amb conceptes de complexitat creixent. De totes elles només s’ha desplegat totalment l’àrea de la Zoologia. Cada tema s’ha dividit en unes quantes entrades que abasten aspectes diversos assumibles per la diversitat d’alumnes de l’aula. A partir d’uns coneixements inicials bàsics (presentació del tema i aspectes generals) impartits pel professor a l’inici de la sessió, els alumnes poden endinsar-se en el tema de manera individual o en grups. A mesura que es va avançant en els temes, es proposen una sèrie d’activitats d’autoavaluació per copsar l’estat d’assoliment dels conceptes.