Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Vine’m a veure: Projecte educatiu per a nens i nenes amb malalties de llarga durada
Autoria: Agnès Vila Catalán
Modalitat: A
Característiques: Memòria i dos  annexos i un web
Orientació del treball:  
Temes i/o Identificadors: Malalties, salut, càncer, diversitat, telemàtica, hospital, domicili, aules hospitalàries, atenció educativa domiciliària, PESE, psicopedagogs, CSMIJ, treball virtual, WebQuest, oncologia , oncologia pediàtrica, tutorial TIC, proposta educativa, guia , orientacions, educació per a la salut, pedagogia hospitalària, classe virtual, legislació educativa, AFANOC, SIOP, interacció, correu electrònic, educació a distància, ciberaules
Nivell: Ensenyament obligatori. Primària i Secundària.
Resum: La taxa de supervivència dels infants amb malalties de llarga durada és cada cop més elevada gràcies a l’evolució de la ciència mèdica i farmacològica.
Com a professionals de l’ensenyament tenim davant nostre un repte evident:
Assegurar que els avui afectats continuin vinculats al seu propi procés educatiu.
Aquest problema, a hores d’ara, encara no ha trobat suport efectiu ni en el sistema educatiu ni en l’assistèncial.
La idea central del projecte ha estat elaborar i experimentar un programa d’atenció educativa i psicosocial centrat en la problemàtica específica dels nens i nenes en tractament oncològic per a posteriorment poder extrapolar l’experiència a tots els infants amb malalties de llarga durada.
Hem delimitat l’estudi al cas dels infants i adolescents en tractament oncològic per diversos motius:
1er. La falta d’aplicació escolar de protocols d’atenció i seguiment psicosocial en casos dalt risc com són aquests.
2on. L’aïllament temporal que pot representar aquest tractament i el sentiment de soledat que pot provocar afrontar una malaltia considerada socialment terminal.
3er. Els canvis dramàtics en la imatge corporal i les repercussions psicosocials que fan imprescindible el manteniment del contacte amb els amics i companys, sobretot pels adolescents.
Partint d’un estudi previ de la situació educativa d’aquests alumnes i d’unes determinades bases (marc legal, recomanacions de la Societat Internacional d’Oncologia Pediàtrica, SIOP i les demandes de l’Associació de Familiars i Amics del Nen Oncològic de Catalunya, AFANOC) hem confegit una proposta d’intervenció educativa per a Catalunya.