Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball 

 
Títol: Paro l'orella i escolto. Material didàctic de comprensió auditiva per a alumnes d'incorporació tardana de llengües no romàniques
Autoria: Anna Teruel Samsó
Modalitat: B1
Característiques: S’han preparat 15 tasques per a realitzar a l’aula. Totes elles tenen una graella de programació que orienta el treball. Amb les gravacions de base i segons els coneixements i capacitats que els aprenents mostren es poden muntar un seguit d’activitats.
Orientació del treball: Treball de recerca enfocat cap a la capacitat d'escoltar i la comprensió auditiva a partir d'una gravació com a eina educativa per a l'adquisició d'una llengua. Muntatge de gravacions, programació i material orientatiu per al professorat i de treball per als aprenents.
Temes i/o Identificadors: Ensenyament català L2,nivell inicial,material didàctic, documents sonors, tasques de comprensió auditiva, activitats de CA, EO,CL,EE, Interacció en educació Ensenyament d'idiomes
Nivell: Professorat Alumnes fonamentalment de llengües no romàniques , també per a alumnes d'incorporació tardana a Secundària que desconeixen el català i per a tothom qui en pugui fer ús.
Resum: Des de l’any 1999, tot treballant en un TAE, hem anat preparant material divers per a l’aprenentatge de la llengua catalana L2 a nivell inicial.
Amb aquest material s’aconsegueix un aprenentatge gradual i progressiu, i un sòlid nivell inicial d’adquisició de la llengua.
El material ara aportat en aquest treball, i les corresponents tasques que se’n generen, es el complement auditiu de la feina feta fins ara.
El tema central de la proposta es la Comprensió Oral a partir de documents sonors (CA) per treballar la capacitat d’escoltar, que és necessari desenvolupar per aprendre una llengua. Es tracta d’oferir gravacions provinents de la vida real per fer-ne una audició comprensiva.
Focalitzo l’atenció cap al fet d’escoltar sense imatge, per educar la capacitat d’escoltar i l'aprenentatge en general.