Llicències d'Estudis Retribuïdes. Curs 2002-2003 
Memòria del treball en format AcroRead 

 
Títol: Elaboració d’un recull de proverbis en diverses llengües europees, amb l’establiment de les equivalències corresponents, per a la seva utilització com a recurs pedagògic a la classe de llengües estrangeres
Autoria: Miquel Àngel Sánchez Férriz
Modalitat: A
Característiques: Material per a l’aula
Orientació del treball:  
Temes i/o Identificadors: Cultura popular, Diccionari, Paremiología, Pedagogia.
Nivell: ESO (principalment).
Resum: La memòria dóna compte de la recerca realitzada durant el curs acadèmic 2002-2003, per tal de dur a terme el treball .
Metodològicament parlant, el treball ha tingut quatre fases: 1. localització dels diferents reculls paremiològics (bibliogràfics i també informàtics) en català, en castellà, en francès i en anglès; 2. preselecció de tres-cents trenta-un (331) proverbis catalans i alhora, elaboració de l’índex temàtic; 3. amb l’ajuda de reculls unilingües i diccionaris bilingües, incorporació al corpus de les equivalències en castellà, francès i anglès; 4. selecció del corpus definitiu de 123 proverbis, posada a punt de l’índex de paraules clau i redacció de la memòria final, del resum i de la valoració.

El resultat del treball consisteix en un recull de proverbis (que posen de relleu aspectes procedimentals i de valors, com ara l’esforç personal, la constància, la perseverança o la tolerància), un índex temàtic i un de paraules clau per facilitar-ne la localització i uns suggeriments d’utilització pedagògica.